Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Zdravstveno stanje useva uljane repice
Zdravstveno stanje useva uljane repice
Na području delovanja RC Kikinda usevi uljane repice u zavisnosti od vremena setve nalaze se u fenofazi šest do devet listova razvijeno (BBCH 16-19).
 
 
 
Pregledom useva uljane repice na donjim najstarijim listovima registrovano je prisustvo suve truleži (Phoma lingam) na do 5% pregledanih biljaka.
 
 
 
Simptomi su prisutni na listovima u vidu sivih okruglih pega u okviru kojih se formiraju crna sitna telašca piknidi sa piknosporama koje se kišnim kapima šire unutar useva i tako doprinose širenju bolesti.
 
Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo štetočina lisnih vaši (Aphididae).
 
Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Kikinda nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u usevima uljane repice.
 

Comments

There are no comments yet for this post.