Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Pojava velike repičine pipe u usevima uljane repice
Pojava velike repičine pipe u usevima uljane repice
Na području delovanja RC Kikinda usevi uljane repice se nalaze u razvojnoj fazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).
 
Picture
 
Na lokalitetu Kikinda, monitoring repičinih pipa lovnim klopkama (Merikovi sudovi) i vizuelnim pregledima useva repice ukazao je na početak aktivnosti imaga velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi).
 
Picture
 
Pored velike repičine pipe u lovnim klopkama se registruje porast ulova male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus), što ukazuje na povećanu aktivnost pomenute štetočine i njenu masovnu migraciju na repičišta. U narednom periodu očekuje se rast dnevnih temperatura što će dodatno stimulisati aktivnost obe štetočine.
Hemijski tretman u usevima uljane repice se za sada ne preporučuje.
 
RC Kikinda će nastaviti sa praćenjem repičinih pipa  i signaliziraće pravovremeni momenat za njihovo suzbijanje.

Comments

There are no comments yet for this post.