Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera)
Kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera)
Na području delovanja RC Kikinda, na tri lokaliteta prati se pojava i brojnost štetočine kukuruza - kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera).
Imago kukuruzne zlatice se hrani lišćem, a kasnije prelazi na klip gde se hrani polenom i svilom, pa sve to dovodi do smanjenja broja zrna u jednom klipu. Prezimljava kao jaje u zemljišu, nakon piljenja larava u pogodnim uslovima, larve se prvo hrane na korenu kukuruza, kasnije se ubušuju u koren , posle čega se biljka savija i dobija karakterističan izgled koji se naziva ,, guščiji vrat ,,.
Najbolja mera koja se preporučuje da bi se redukovala velika brojnost kukuruzne zlatice na jednoj parceli je plodored.
RC Kikinda prati brojnost ove štetočine na tri lokaliteta :
  1. Kikinda
  2. Novi Kneževac
  3. Iđoš

Na lokalitetima Novog Kneževca i Iđoša na feromonskim klopkama registruju se pojedinačni primerci kukuruzne zlatice, dok je na lokalitetu Kikinde u usevu kukuruza u monokulturi situacija drugačija.

KIKINDA - usev kukuruza (monokultura)

  • 26.06. na klopkama 10 uhvaćenih imaga
  • 27.06. na klopkama 63 uhvaćena imaga
  • 28.06. na klopkama 41 uhvaćen imago

                     

Velika slika

Velika slika

Velika slika

Velika slika

Comments

There are no comments yet for this post.