Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Repina muva ( Pegomya spp.)
Repina muva ( Pegomya spp.)
Šećerna repa
 
Na lokalitetu Banatske Topole, usev šećerne repe nalazi se u fenofazi sklapanja-zatvaranja redova ( BBCH 39 ); većina biljaka je sklopila redova. Ukupna površina je 66 ha, a zastupljeno je nekoliko sorata šećerne repe : Tibor ( 24 ha ) ; Mauricio 13,5 ha; Tilman 4,5 ha ; Vavilon 2,5 ha ; Fred 15 ha ; Kundera 5 ha i Tajfun 1,5 ha.
Šećerna repa je posejana početkom aprila ( 3.do 5.aprila 2015.godine ). Pregledom useva na listovima i pojedinim biljkama konstatovano je prisustvo repine muve ( Pegomya spp.).
Postoji više vrsta ove muve, larva je bledo žute boje, a prezimi kao lutka u zemljištu. Veće štete može naneti biljkama u ranim fazama razvoja, dok kasnije ne pričinjava veće štete. Napada veći broj biljnih vrsta iz raznih familija. Larve se hrane parenhimom lista, tako da na listu prave mine koje mogu biti različitog oblika. Larve i mine na listovima šećerne repe uočene su na nekoliko biljaka šećerne repe.
 
  
šećerna repa                             larva na listu
 
                       
                          Pegomya spp.- larva

Comments

There are no comments yet for this post.