Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Stanje u zasadu šljive
Stanje u zasadu šljive
Pregledima plodova šljive u zasadu na lokalitetu Kikinde, ustanovljen je početak polaganja jaja šljivinog smotavca ( Grapholita funebrana ) 6.maja da bi pregledom 8. maja konstatovali da se nastavlja polaganje jaja ove štetočine. Pregledom jaja koja su prva položena utvrđeno je da ona počinju da menjaju boju i dobijaju tamniju ( žutu boju ).
Na feromonskim klopkama najveća brojnost je zabeležena 3.maja da bi posle toga brojnost ulovljenih leptira počela polako da pada. Već od 6.maja se beleže ulovi od 5-8 uhvaćenih leptira po klopci što je znatno manje nego prethodnih dana.
Proizvođače podsećamo da ukoliko nisu uradili tretman po preporuci od  6.maja ( Preporuka za tretman ) treba da ga urade sada.
 
  
velika slika                                      velika slika

Comments

There are no comments yet for this post.