Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Venturia inaequalis ( praćenje dozrelosti pseudotecija )
Venturia inaequalis ( praćenje dozrelosti pseudotecija )
Jabuka sorte zlatni delišes na lokalitetu Kikinde nalazi se u fenofazi mirovanja ( BBCH 00-01) - lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore.
 
Ovonedeljnim pregledom sakupljenog prezimelog lišća iz voćnjaka sorte jabuke zlatni delišes, najviše pseudotecija pripada kategoriji K0 (26) gde je vidljivo samo formiranje askusa bez prisustva askospora ; K1 kategoriji ( 18) pseudotecija  - do 25 % dozrelih askospora ; kategoriji K2 ukupno (11) pseudotecija - od 26 do 50 % formiranih askospora i kategorija K3 ( 4 ) pseudotecija - 51 do 75 % formiranih askospora.
Pri pregledu nisu utvrđene psudotecije kategorije K4.
 
Procenat dozrelosti za ovonedeljni pregled iznosi 22,03 %.
 
Tabelarni prikaz dozrelosti pseudotecija na lokalitetu Kikinda
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( zlatni delišes )

 

06.02.2015.

0 %

12.02.2015.

0 %

18.02.2015.

0 %

25.02.2015.

0 %

04.03.2015.

2,5 %

10.03.2015.

9,16 %

18.03.2015.

22,03 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preporuka za poljoprivredne proizvođače je primena preparata na bazi bakra, ukoliko tretman još uvek nije urađen u zasadima jabuka i nije došlo do kretanja vegetacije ( Preporuka od 17.03.).
 
RC Kikinda nastavlja i u narednom periodu sa praćenjem dozrelosti pseudotecija na ovom lokalitetu..
  
voćnjak ( 18.mart )                   zlatni delišes
 
                       
                               prezimelo lišće
 
  

Comments

There are no comments yet for this post.