Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Monitoring merkantilnog kukuruza
Monitoring merkantilnog kukuruza
U toku prošle godine ( 2013. ) vršeni su pregledi merkantilnog kukuruza ( klip kukuruza ) pred berbu na prisustvo insekata i bolesti. Monitoring kukuruza i pregledi nastavljaju se i u 2014. godini.
Na području delovanja RC Kikinda, vizuelni pregledi merkantilnog kukuruza ( pregled klipova kukuruza ) na više lokaliteta otpočeo je 08.09.2014.godine.
Na više lokacija, pregledani su hibridi različitih FAO grupa i to po određenoj metodologiji ; na našem području su više zastupljeni hibridi FAO grupa 500 i 600 .
Prilikom pregleda ustanovljeno je sledeće :
  • procenat zdravih klipova iznosi od 56 - 74 %
  • procenat klipova oštećenih od insekata iznosi od 10 - 27 %
  • procenat gde je utvrđeno prisustvo oštećenja od insekata i simptomi Fusarium spp. iznosi od 2-15 %
  • klipovi na kojima su utvrđeni samo simptomi Fusarium spp. iznosi od 2-28 %

Prilikom pregleda na vrlo malom broju klipova ustanovljeno je prisustvo patogena Penicillium spp.

U odnosu na 2013.godinu procenat oštećenja od kukuruznog plamenca ( Ostrinia nubilalis  ) je znatno manji, kao i prisustvo ostalih gljivičnih obolenja koja za sada nismo konstatovali ( gljive iz roda Aspergillus spp. ; Cladosporium spp.). 

Monitoring merkantilnog kukuruza se nastavlja u toku ove nedelje.

  

kukuruz (septembar)                 usev kukuruza

 

  

zdrav klip                      zdrav klip kukuruza

Na slikama su prikazani simptomi Fusarium spp. na klipu

  

velika slika                                  velika slika

                          

                                 velika slika

Na prikazanim slikama vide se kombinovana oštećenja od Fusarium spp. i insekata ( prvenstveno kukuruznog plamenca )

  

velika slika                                  velika slika

Oštećenja od kukuruznog plamenca

( Ostrinia nubilalis )

  

velika slika                                   velika slika

                     

                               velika slika

  

velika slika                                velika slika

Comments

There are no comments yet for this post.