Skip to main content

Valjevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Valjevo > Prilozi > Reptalus panzeri
Reptalus panzeri

Na području rada RC Valjevo, usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama porasta stabla.Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza registruje se pojava prvih imaga cikade Reptalus panzeri. 

 

velika slika

 Ova cikada je vektor Stolbur fitoplazme koja prozrokuje crvenilo kukuruza. Simptomi se javljaju u vidu crvenila listova, odnosno crvenila na glavnom nervu i na stabljici. Kao posledica toga, kasnije dolazi do potpunog sušenja biljke. Ova cikada ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu larve koje se hrane na korenu pšenice. Ženke polažu jaja na koren kukuruza, gde se hrane i larve. Ukoliko na istoj parceli naredna kultura bude pšenica, larve će svoj razvoj nastaviti na korenu pšenice. Za suzbijanje cikade se ne preporučuje primena inserkticida, već primena pravilnog plodoreda odnosno treba izbegavati setvu pšenice nakon kukuruza gde su registrovani simptomi crvenila. Na taj način prekida se ciklus razvoja cikade – Reptalus panzeri, vektora stolbur fitoplazme.

Comments

There are no comments yet for this post.