Skip to main content

Valjevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Valjevo > Prilozi > Zdravstveno stanje zasada kupine
Zdravstveno stanje zasada kupine

Na području rada RC Valjevo, vizuelnim pregledom zasada kupine Loh Nes i Čačanska bestrna na više lokacija, utvrđeno je da zasadi kupine ulaze u fazu mirovanja sa značajnim prisustvom simptoma biljnih bolesti.

Takvo stanje je naročito  izraženo u zasadima organske ili kontrolisane proizvodnje i u zasadima konvencionalne proizvodnje u kojima je izostala parvovremena zaštita. Takođe, u  velikom broju zasada zbog niske otkupne cene, berba nije dovršena do kraja, pa se u zasadima registruje visoka brojnost sasušenih plodova kupine na rodnim grančicama. Zbog nedovršene berbe i loših sanitarnih mera može se očekivati veća brojnost azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) u sledećoj godini.

Na  jednogodišnjim izdanacima, koji će doneti rod naredne godine, registruje se prisustvo simptoma  ljubičaste pegavosti izdanaka kupine (Dydimella applanata) na čak do 40% izdanaka, a prisustvo žute rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis) na do 20% izdanaka.

Proizvođačima se preporučuje   sprovođenje agrotehničkih i mehaničkih mera koje podrazumevaju uklanjanje opalog lišća i orezivanje i uklanjanje  dvogodišnjih izdanaka i izdanaka  sa simptomima bolesti i njihovo spaljivanje. Prilikom rezidbe treba voditi računa da se ne ostavlja veliki broj izdanaka, jer se u gustom sklopu i zakorovljenim zasadima bolesti najintenzivnije šire.

Primena   hemijskih mera  zaštite podrazumeva primenu preparata  na bazi bakra nakon uklanjanja izdanaka koji su doneli rod  (vidi preporuku od 10.11.) i  primenu registrovanih fungicida  tokom vegetacije u skladu sa organskom ili konvencionalnom proizvodnjom uz poštovanje propisane karence.

RC Valjevo nastavlja da prati zdravstveno stanje zasada kupine i maline.

Comments

There are no comments yet for this post.