Skip to main content

Valjevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Valjevo > Prilozi > Beli drvotočac (Zeuzera pyrina)
Beli drvotočac (Zeuzera pyrina)

Na području delovanja RC Valjevo, lokalitet Vrhovine, u dvogodišnjem zasadu jabuke, registrovana je pojava larvi belog drvotočca (Zeuzera pyrina).

    

Velika slika                     Velika slika  

Beli drvotočac  je polifagna štetočina. U našim uslovima, pored jabuke, najčešće je prisutan u zasadima kruške, dunje, trešnje, oraha, leske i šumskom drveću. 

Odrasle jedinke su noćni leptiri bele boje. Nakon njihove pojave tokom juna i jula meseca odmah dolazi do kopulacije i polaganja jaja. Ženka može da položi do 1000 jaja, a polaže ih pojedinačno na stablo i grane ispod kore, na mestu grananja ili u osnovi pupoljka. Čim se ispile, larve se ubušuju u stablo, grane ili grančice u kojima se hrane praveći hodnike. Razviće larvi traje dve godine. U proleće treće godine se učaure na samom izlasku iz hodnika, pa se nakon izlaska leptira, mogu uočiti prazne čaure koje vire iz rupe.

Beli drvotočac najveće štete prouzrokuje u mladim zasadima i rasadnicima. Jedna larva je dovoljna da u potpunosti osuši mladu sadnicu, a usled ishrane lavi unutar stabla i grana, sadnice su  slabe i podložne pucanju delovanjem jačeg vetra. Prisustvo larvi se može utvrditi po prisustvu izmeta koji izbacuju kroz ulazni otvor u stablu ili granu.

Mere kontrole

Preventivne mere podrazumevaju korišćenje zdravog sadnog materijala i redovno praćenje zdravstvenog stanja stabala.

Zbog skrivenog načina života larvi hemijske mere zaštite su otežane. U zasadima u kojima se registruje pojava larvi belog drvotočca preporučuju se mehaničke mere, odnosno uklanjanje i spaljivanje  zaraženih grana, vodeći računa da se zajedno sa njima ukloni i larva.

Comments

There are no comments yet for this post.