Skip to main content

Valjevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Valjevo > Prilozi > Zdravstveno stanje merkatilnog kukuruza pred berbu
Zdravstveno stanje merkatilnog kukuruza pred berbu

Na području delovanja RC Valjevo izvršen vizuelni pregled zdravstvenog stanja merkatilnog kukuruza pred berbu.  Vizuelnim pregledom klipova kukuruza obuhvaćeno je 20  parcela sa hibridima rane i kasne grupe zrenja na lokalitetima: Paune, Rajković, Gunjevac, Novaci, Sovljak, Lukavac, Radjevo Selo, Kotešica, Blizonje, Gornja Bukovica, Pecka, Divci, Radobić, Valjevska Loznica i Babina luka.

Na svakoj parceli je pregledano je po 100 klipova u cilju utvrđivanja prisustva oštećenja od insekata (kukuruzni plamenac - Ostrinia nubilalis i pamukova sovica Helicoverpa armigera), kao i prisustvo simptoma od fitopatogenih gljiva iz roda Fusarium, Aspergillus, Penicillium i Cladosporium.

Rezultati vizuelnih pregleda su sledeći:

·        klipovi bez simptoma bolesti i oštećenja od insekata od 15% do 97%,

·        klipovi sa oštećenjima od insekata od 2% do 85%,

·        klipovi sa prisutnim simptomima gljiva iz roda Fusarium od 1% do 5%,

·        klipovi sa prisutnim simptomima gljiva iz roda Cladosporium od 0 do 1%,

·        klipovi sa kombinovanim oštećenjima od insekata i gljiva iz roda Fusarium od 0% do 2%.

Analizom uzoraka u laboratoriji PIS-a nije utvrđeno prisustvo mikotoksina iznad zakonski dozvoljenih granica.

Velika slika

Velika slika

Velika slika

Velika slika

Comments

There are no comments yet for this post.