Skip to main content

Valjevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Valjevo > Prilozi > Zelena stenica (Nezara viridula)
Zelena stenica (Nezara viridula)

Na teritoriji delovanja RC Valjevo, vizuelnim pregledom zasada maline remotantne sorte Polka, na lokaciji Rađevo Selo,  uočeno je prisustvo zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula) u niskom intenzitetu napada.

Velika slika

Zelena ili povrtna stenica je polifagna štetočina i pričinjava štete u zasadima voća i vinove loze, usevima paprike, paradajza, krompira, boranije, soje, kukuruza. Za sada se najveće brojnosti zelene stenice registruju na okućnicama i baštama ali ima veliki potencijal da postane ekonomski značajna štetočina velikog broja gajenih biljaka kod nas. Štete pričinjavaju larve i odrasle jedinke koje sisaju biljne sokove. Najveće štete pričinjavaju na zrelim plodovima, gde na mestima ishrane dolazi do diskoloracije na pokožici, plodovi dobijaju gorak ukus i kao takvi gube tržišnu vrednost.

Zelena stenica prezimljava u stadijumu imaga na skrovitim mestima, a često skolinište nalazi i u stambenim objektima.

Odrasle jedinke su najčešće zelene boje, ali na osnovu boje štita ova stenica ima tri varijeteta:

-       forma smaragdula (jednobojno zelen),

-       forma torquata (zelen sa širokom ivicom krem boje na prednjem delu glave i pronotuma) i

-       forma brunea (crveno smedja).

Ženke polažu burеtasta jaja u grupama, sa donjе stranе listova, na gornjim dеlovima  biljkе domaćina. Jaja su na počеtku bеlе bojе, a prеd samo piljеnjе dobijaju narandžastu boju. Larvе imaju pеt razvojnih stupnjеva. Larve prvog razvojnog stupnja nе prave štеtе, nе hrane sе i ostaju na mеstu piljenja. Larve drugog larvenog stupnja sе takođе nе krеću ali počinju da sе hrane biljnim tkivom. Treći, četvrti i peti stupnjevi larvi se pokreću dalje od mesta piljenja i tako se napad širi. U toku sunčanih i toplih jutarnjih časova četvrti i peti larveni stupnjevi i imago se premaštaju na površinu useva domaćina. U toku najtoplijeg dela dana one se povlače na niže delove biljaka pa i na samo zemljište. Ovo dnevno migriranje stenice veoma je važno sa stanovišta vremena primene insekticida.

Hemijske mere zaštite su ograničene jer u našoj zemlji za suzbijanje ove štetočine nema registrovanih insekticida. U praksi najbolju efikasnost pokazali su insekticidi iz grupe piretroida, ali je primena hemijskih mera otežana u periodu berbe plodova zbog nemogućnosti poštovanja karence. Hemijsko suzbijanje stenica je moguće po ivicama parcela ili na mestima gde su one grupisane. Na manjim površinama, štete je moguće smanjiti ručnim sakupljanjem imaga i larvi.

Comments

There are no comments yet for this post.