Skip to main content

Valjevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Valjevo > Prilozi > Krvava vaš (Eriosoma lanigerum)
Krvava vaš (Eriosoma lanigerum)

Na teritoriji delovanja RC Valjevo, zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fazi od povećanje boje karakteristične za kultivar do faze plodovi zreli za berbu (BBCH 85-87).

Vizuelnim pregledom zasada jabuke, na lokalitetu Oglađenovac, uočeno je prisustvo krvave vaši (Eriosoma lanigerum) u niskom intenzitetu napada.

Velika slika

Krvava vaš ima više generacija godišnje i sklona je prenamnoženju kada su uslovi povoljni. Ishranom larvi dolazi do pojave tumora koji pucaju i na tom mestu dolazi do naseljavanja patogena ili insekata.

Krvave vaši prezimljavaju u pukotinama kore stabla i grana, kao i na podzemnim organima jabuke, oko korenovog vrata. Mlade jedinke se u proleće šire po voćnjaku, naseljavaju mladare, sisaju veliku količinu biljnog soka i dolazi do pucanja kore grana, debla i korena, kao i do pojave rak rana. Najveće štete prave u mladim zasadima.

U cilju suzbijanja ove štetočine poljoprivrednim proizvođačima se preporučuju sledeće mere kontrole:

·       rezidba u cilju stvaranja prozračne krune radi što bolje primene pesticida,

·       izbor slabije bujnih podologa,

·       izbalansirano đubrenje,

·      hemijske mere zaštite koje se sprovode u fazi mirovanja primenom mineralnih ulja.

U toku vegetacije primena insekticida u cilju suzbijanja ove štetočine se sprovodi po pojavi prvih migratornih formi primenom nekog od registrovanih insekticida.

Comments

There are no comments yet for this post.