Skip to main content

Valjevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Valjevo > Prilozi > Šupljikavost lista breskve (Stigmina carpophilla)
Šupljikavost lista breskve (Stigmina carpophilla)

Na području RC Valjevo, berba bresaka je završena. Vizuelnim pregledom zasada breskve uočeno je prisustvo simptoma šupljikavosti lišća (Stigmina carpophilla).

     

Simptomi na listu     Simptomi na plodu

Ovaj patogen najveće štete pravi na koštičavom voću, posebno na breskvi, trešnji i kajsiji. Prezimljava u rak-ranama, a infekcija se ostvaruje u širokom temperaturnom intervalu uz prisustvo vlage.

Simptomi ovog patogena se mogu javiti na listu, plodu, pupoljcima kao i na grančicama. Na listu, pege su u početku sitne, crvenkastosmeđe ili sivoljubičaste, oivičene uskom zonom svetlozelene ili žute boje. Pege se vremenom povećavaju, tkivo u okviru pega nekrotira i ispada, pa na listu nastaju šupljine. Zaraženo lišće opada pre vremena. Na mladarima se takođe javljaju pege, purpurne ili mrke, koje se vremenom šire i nastaju izdužene rak-rane. Sa razvojem bolesti dolazi do izumiranja mladara. Na zaraženim plodovima najpre se pojavljuju sitne pege sa crvenkastim rubom. U povoljnim uslovima za razvoj i širenje broj pega se povećava i dolazi do njihovog spajanja i pucanja tkiva ploda.

U cilju zaštite od ovog patogena preporučuju se preventivna tretiranja u jesen kada opadne više od 50% listova i u proleće pred kretanje vegetacije preparatima na bazi bakra. Tokom vegetacije u cilju zaštite koriste se preparati na bazi  aktivnih materija mankozeb, ciram i kaptan.

Comments

There are no comments yet for this post.