Skip to main content

Valjevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Valjevo > Prilozi > Cikade u malini i kupini
Cikade u malini i kupini

Na području delovanja RC Valjevo, berba maline sorte Vilamet se završava, a u toku je  berba maline kasnije grupe zrenja kao i kupine.   

 jaja na preseku lastara  

jaja na preseku lastara     

oštećenja na lastaru                                   

Vizuelnim pregledom zasada maline i kupine  na lokaciji Valjevska Kamenica i Gornja Bukovica, registuju se oštećenja u vidu zareza na kori rodnih grančica na 4-6% biljaka.

U zarezima su registrovana sveže položena jaja cikade Cicadetta montana complex. Na jednoj grani može biti više zareza, a u svakom od njih se nalaze jaja u grupama.

Na mestima gde se nalaze zarezi ostaju trajna oštećenja, pa su izdanci i rodne grančice na tim mestima podložni lomljenju.

Preporuka proizvođačima je obilazak zasada maline  i kupine, pregled na prisustvo cikada i oštećenja na rodnim grančicama usled polaganja jaja. Ukoliko se registruju zarezi sa jajima na grančicama, preporuka je samo mehaničko uklanjanje i uništavanje oštećenih izdanaka, bez upotrebe insekticida, s obzirom da je berba maline i kupine  u toku.

Comments

There are no comments yet for this post.