Skip to main content

Valjevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Valjevo > Prilozi > Pepelnica kupine
Pepelnica kupine

Na području delovanja RC Valjevo, vizuelnim pregledom zasada kupine na više lokaliteta, registrovano je prisustvo simptoma pepelnice kupine. Prouzrokovači pepelnice kupine su gljive Sphaerotheca macularis i Sphaerotheca humuli.

Do sada su simptomi pepelnice kupine bili sporadična pojava u zasadima, međutim, ove godine registruje se prisustvo simptoma u većem broju zasada i u jačem intenzitetu nego ranije.

 
 
 

Pepelnica kupine je bolest čiji se simptomi mogu ispoljiti na svim nadzemnim delovima biljke (list, cvet i plod). Na listovima se uočavaju simptomi u vidu bele micelijske prevlake, zaraženi izdanci su duži i tanki, imaju manji broj listova. Na zaraženim plodovima se, takođe, uočava bela micelijska prevlaka.

Patogen prezimljava u opalom lišću. Spore gljive se šire vetrom, a može se prenositi i sadnim materijalom.

Vlažno vreme sa visokim temperaturama pogoduje razvoju ovog patogena.

U cilju zaštite zasada kupine najvažnije su preventivne mere koje podrazumevaju sadnju otpornijih sorti, sa ređim sklopom biljaka se održava bolja provetrenosti između izdanaka i redovno uklanjanje zarazenih biljnih delova.

U zasadima gde je jači intezitet napada preporučuju se hemijske mere zaštite preparatima:

Teatar plus (a.m. azoksistrobin+difenokonazol) 0,75 l/ha

ili 

preparatima na bazi sumpora.

Comments

There are no comments yet for this post.