Skip to main content

Valjevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Valjevo > Prilozi > Mrka trulež plodova (Monilinia laxa) na trešnjama
Mrka trulež plodova (Monilinia laxa) na trešnjama

Na području rada RC Valjevo, berba ranih i srednjih sorata trešnje se završava, a kasne sorte trešnje se nalaze u fazi početak obojavanja plodova (BBCH 81).

Vizuelnim pregledom zasada trešnje, lokalitet Klanica, registrovano je prisustvo simptoma mrke truleži plodova koštičavog voća (Monilinia laxa).

 

velika slika

Mrka trulež plodova se javlja u jačem intezitetu ukoliko u vreme sazrevanja plodova vladaju vlažni uslovi. Prvi simptomi se ispoljavaju u vidu okruglih mrkih pega, na mestu rane ili povrede. Povrede nanose štetni insekti koji usled svoje ishrane oštete plodove i tako omogućavaju lako prodiranje parazita u njih. Sa sazrevanjem plodova, trulež se širi, zaraženo tkivo omekšava i na površini plodova se uočava beličasta micelijska prevlaka u vidu koncentričnih krugova. Zaraženi plodovi se postepeno suše i mumificiraju, najčešće ostaju na granama ili opadaju na zemlju. Patogen prezimljava u rak-ranama u kori zaraženih grana i u mumificiranim plodovima koji se nalaze u krošnji ili na površini zemljišta. Mere suzbijanja obuhvataju agrotehničke i hemijske mere.

Agrotehničke mere podrazumevaju adekvatan izbor terena za podizanje voćnjaka (da nisu dolje u kojima vladaju vlažni uslovi), pravilna gustina sadnje, provetravanje između redova tj. podizanje voćnjaka u pravcu duvanja dominantnih vetrova, uklanjanje i spaljivanje zaraženih grana i grančica, uklanjanje i uništavanje zaraženih plodova.

Hemijske mere se najčešće vrše dva puta, u fazi cvetanja i u fazi sazrevanja plodova, ukoliko su povoljni uslovi za razvoj patogena, vodeći račuuna o karenci  i to primenom registrovanih fungicida (pogledati preporuku za zaštitu trešnje).

Comments

There are no comments yet for this post.