Skip to main content

Valjevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Valjevo > Prilozi > Bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora)
Bakteriozna plamenjača jabučastog voća (Erwinia amylovora)

Na području delovanja RC Valjevo, jabučasto voće se nalazi u fazi razvoja ploda, plod oko polovine krajnje veličine.

Vizuelnim pregledom zasada jabuke, kruške i dunje, utvrđeno je prisustvo simptoma bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

 

velika slika

Erwinia amylovora je najznačajnija fitopatogena bakterija u proizvodnji jabučastog voća.

Najznačajnije biljke domaćini su: jabuka, kruška, dunja, mušmula i glog.

Patogen napada sve delove biljke: cvet, plod, letoraste, deblje grane, deblo, čak i koren. U rano proleće uočava se pojava mrke boje cvetova, cvetovi su prvo vlažni i venu, a zatim se suše. Preko cvetne drške patogen sa cveta dolazi do mladara i lišća. Zaraženo lišće dobija mrku, pa crnu boju i suši se, ali ostaje na granama, ne opada. Vrhovi obolelih mladara se savijaju u vidu „pastirskog štapa“ što je karakterističan simptom ovog oboljenja. Zaraženi mladari venu, zajedno sa zaraženim listovima izgledaju kao da su zahvaćeni plamenom. Patogen prelazi na deblje grane i plodove. Na kori se pojavljuju površine mrke boje, koje se suše. Iz zaraženih delova javljaju se kapljice bakterijskog eksudata mrke boje. Trenutno nestabilni vremenski uslovi sa čestim padavinama pogoduju širenje ove bakterije.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak zasada i u slučaju pojave ovih simptoma primena sledećih mera:

  • Uklanjanje svih zaraženih grana, grančica, tako da rez bude najmanje od 30-40cm od zaraženog dela,
  • Alat koji se koristi treba dezinfikovati posle svakog reza 70% etanolom ili rastvorom natrijum hipohlorita,
  • Rane od reza treba dezinfikovati sa 3% rastvorom bakarnog preparata,
  • Uklanjanje zaraženih biljnih delova mora se vršiti po toplom i suvom vremenu.
  • Zaražene delove treba izneti iz voćnjaka i obavezno spaliti.
  • Posle 7 dana treba pregledati zasad i na mestima gde je potrebno ponoviti postupak.
  • Nakon odstranjivanja zaraženih biljnih delova preporučuje se tretiranje zasada bakarnim preparatima u nižim koncetracijama ili preparatima na bazi fosetil-aluminijuma.

Comments

There are no comments yet for this post.