Skip to main content

Valjevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Valjevo > Prilozi > Šljivina vaš kovrdžalica (Brachycaudus helichrysi)
Šljivina vaš kovrdžalica (Brachycaudus helichrysi)
Na području delovanja RC Valjevo, vizuelnim pregledom zasada šljiva, registrovano je prisustvo šljivine vaši kovrdžalice (Brachycaudus helichrysi).
U zajednici sa ovom vrstom javlja se i vrsta Brachycaudus cardui. U odnosu na prethodne godine, registrovan je jači intezitet napada. Prisustvo ove vaši je, u zavisnosti od zasada i lokaliteta, registrovano na do 15% biljaka. Najjači intezitet zaraze je uočen na području Miličinice i dela Uba.
 
 

Šljivina vaš kovrdžalica prezimljava u stadijumu jajeta. Primarni domaćin je šljiva i druge vrste roda Prunus, a sekundardni domaćini veliki broj zeljastih biljaka. Vaš razvija 3-4 generacije tokom jedne godine.

Simptomi koji se javljaju usled prisustva ove štetočine su oštećeni listovi koji se kovrdžaju, tamne i opadaju, zbog čega se smanjuje rodnost i a i vitalnost biljke se pogoršava.

Ova vaš je značajan vektor virusa, a za šljivu je najznačajniji virus šarke šljive (Plum pox virus).

Suzbijanje ove vaši se vrši sa suzbijanjem drugih vrsta vaši u zasadima šljiva kao i sa suzbijanjem šljivinog smotavca.

Comments

There are no comments yet for this post.