Skip to main content

Valjevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Valjevo > Prilozi > Cikada Scaphoideus titanus
Cikada Scaphoideus titanus
Na području delovanja RC Valjevo zasadi vinove loze se nalaze u početnim fazama cvetanja.
 

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze utvrđeno je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus.

Cikada Scaphoideus titanus je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze.

Ova cikada je monofagna vrsta, hrani se samo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnje, prezimljava u stadijumu jajeta na dvogodišnjim lastarima. Larve prolaze kroz pet stupnjeva razvoja. Svi larveni stupnjevi i imaga se hrane na naličju listova vinove loze. Larve od trećeg razvojnog stupnja i imaga su sposobne da prenose fitoplazmu na zdrave čokote.

Trenutno se ne preporučuju mere suzbijanja, a RC Valjevo nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za insekticidni tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.