Skip to main content

Valjevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Valjevo > Prilozi > Rđa maline (Phragmidium rubi)
Rđa maline (Phragmidium rubi)

Na području delovanja RC Valjevo, na lokalitetima Sušica i Mijači, vizuelnim pregledom zasada maline, uočeno je prisustvo simptoma rđe maline na listu (Phragmidium rubi) u niskom intenzitetu napada.

 

Velika slika

Ovaj patogen se razvija na svim nadzemnim zeljastim delovima maline. Simptomi se ispoljavaju u toku vegetacije u vidu pojedinačnih žuto narandžastih pega, a  sa naličja lista pege su  smeđe boje. Zaraženi listovi se, kasnije u vegetaciji tokom avgusta i septembra, suše i opadaju. Na stablu se rđa javlja neposredno iznad zemlje u osnovi letorasta u vidu narandžastih pustula. Na obolelom tkivu nastaju rak rane, što izaziva sušenje letorasta.

Rđa maline prezimljava u obliku teleutospora ili micelije u rak ranama na letorastima. Za razliku od nekih drugih prouzrokovača rđa, rđa maline nema prelaznu biljku hraniteljku, nego se ceo ciklus razvića odvija na malini. Za masovnu pojavu ovog patogena pogoduje vlažno i hladno vreme.

U cilju suzbijanja ovog patogena najznačajnije su preventivne mere koje podrazumevaju gajenje otpornih sorti maline, kao i uklanjanje zaraženih izdanaka, sakupljanje i spaljivanje opalog lišća u cilju smanjivanja infektivnog potencijala.

S obzirom na trenutno nizak intenzitet napada, hemijske mere zaštite se ne preporučuju, a RC Valjevo nastavlja sa praćenjem  ovog patogena.

Comments

There are no comments yet for this post.