Skip to main content

Valjevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Valjevo > Prilozi > Žitna pijavica
 Žitna pijavica

Vizuelnim pregledom useva ječma na terenu RC Valjevo, registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus).

Trenutno je faza dopunske ishrane i parenja, nakon toga sledi proces polaganja jaja. Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

Takođe je vizuelnim pregledom utvrđena brojnost lisnih vaši u indeksu napada 1,25.

RC Valjevo nastavlja sa monitoringom strnih žita i štetnih organizama, na osnovu čega će proizvođači biti obavešteni o vremenu sprovođenja mera zaštite.

         

Lema melanopus               Oštećenja od imaga L.melanopus

Comments

There are no comments yet for this post.