Skip to main content

Valjevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Valjevo > Prilozi > Stanje makroogleda ozimih strnih žita na teritoriji RC Valjevo
Stanje makroogleda ozimih strnih žita na teritoriji RC Valjevo

Makroogled ozimih stnih žita na području RC Valjevo posejan je 30.10.2015. godine. Predusev je bio kukuruz a osnovna obrada izvršena je početkom oktobra (6.10.2015. god.). Predsetvena priprema – oktobar (tanijranje). Đubrenje – 300kg  NPK 16:16:16. U ogledu su zastupljene: 14 sorata pšenice, 1 raži, 1 tritikale, 3 ječma i 1 ovas iz četiri  selekcijske kuće (Institut  za ratartstvo i povrtarstvo Novi Sad, Galenika-fitofarmacija, Agromarket i Delta). Vizuelni preged ogleda na prisustvo bolesti (Septoria tritici, Puccinia spp i Erysiphe graminis) urađen je 31.03.2016. godine. Utvrđeno je da se usevi pšenice, ječma, raži i ovsa prema BBCH skali nalaze u: pšenica i ovas u BBCH 23-3 stablo vidljivo a tritikale, ječam i raž u BBCH 24 – 4 stablo vidljivo. Zdravstveno stanje biljaka je dobro i prikazano je u sledećoj tabeli:

 

Redni broj

Sorta

BBCH

Ocena list

Septoria tritici % inficirane površine

Puccinia spp

% inficirane površine

Erysiphe graminis

% inficirane površine

0-9

0-9

0-9

1

NS Obala

23

1

0

0

0

2

0

0

0

2

NS 40 S

23

1

0

0

0

2

0

0

0

3

NS Petrija

23

1

0

0

0

2

0

0

0

4

NS Pudarka

23

1

0

0

0

2

0

0

0

5

NS Ilina

23

1

0

0

0

2

0

0

0

6

NS Zvezdana

23

1

0

0

0

2

0

0

0

7

NS Azra

23

1

0

0

0

2

0

0

0

8

NS Simonida

23

1

0

0

0

2

0

0

0

9

NS Pobeda

23

1

0

0

0

2

0

0

0

10

Balaton

35

1

0

0

0

2

0

0

0

11

Amikus

23

1

0

0

0

2

0

0

0

12

Avenus

23

1

0

0

0

2

0

0

0

13

Nikol

23

1

0

0

0

2

0

0

0

14

Sostin

23

1

0

0

0

2

0

0

0

15

NS Savo ( raž)

24

1

0

0

0

2

0

0

0

16

NS Odisej ( tritikale)

24

1

0

0

0

2

0

0

0

17

Nonijus ( ječam)

24

1

0

0

0

2

0

0

0

18

NS 565 ( ječam)

24

1

0

0

0

2

0

0

0

19

Karmina ( ječam)

24

1

0

0

0

2

0

0

0

20

Jadar ( ovas)

24

1

0

0

0

2

0

0

0

 

Skala za ocenjivanje

·         0% - Bez simptoma

  • 1 - 10% lisne površine
  • 2 - 20% lisne površine
  • 3 - 30% lisne površine
  • 4 - 40% lisne površine
  • 5 - 50% lisne površine
  • 6 - 60% lisne površine
  • 7 - 70% lisne površine
  • 8 - 80% lisne površine
  • 9 - 90% lisne površine

Na biljkama nisu uočeni siptomi bolesti. RC Valjevo će nastaviti sa praćenjem fenofaza u razvoju ozimih strnih  useva i praćenjem pojave biljnih bolesti. Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela zasejanih ozimim stnim žitima.

Comments

There are no comments yet for this post.