Skip to main content

Valjevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Valjevo > Prilozi > Crvenilo kukuruza
Crvenilo kukuruza

Na području delovanja RC Valjevo kukuruz se nalazi u u različitim fazama sazrevanja (BBCH 83-85).

Vizuelnim pregledom useva, registrovano je prisustvo biljaka sa simptomima crvenila kukuruza (prouzrokovač Stolbur fitoplazma). Simptomi su prisutni u vidu crvenila lista (centralni nerv) i stabla kukuruza, kao i različitih deformiteta klipova.

Vektor Stolbur fitoplazme je cikada Reptalus panzeri.

Preporuka proizvođačima je obilazak i pregled parcela. Ukoliko se registruju biljke sa simptomima crvenila kao najznačajnija mera preporučuje se izbegavanje setve pšenice nakon kukuruza. Na taj način onemogućava se dalji razvoj larvi cikade kao vektora ovog oboljenja, a samim tim se smanjuje mogućnost za pojavu crvenila kukuruza u narednoj sezoni.

   

velika slika       velika slika

 velika slika

Comments

There are no comments yet for this post.