Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Prilozi > Stanje povrća na teritoriji PIS Subotica
Stanje povrća na teritoriji PIS Subotica

Punktovi : Kelebija,Palić

 

 

Kupusna sovica (Mamestra brassicae)

Pojava kupusne sovice se na području Kelebija prati na svetlosnoj lampi i na feromonskim klopkama postavljenim u usevu kupusa. Najveća brojnost je registrovana dana 9.5.2012. godine sa ulovom od 17 komada u feromonskoj klopci.

Rađeni su vizuelni pregledi u usevu. Nakon hladnog perioda ,dana 28.5.2012. pronađena su prva jajna legla.

jajno leglo

velika slika

Štete čine gusenice, koje su vrlo agresivne, izgrizanjem listova i ubušivanjem u glavicu kupusa.Prva generacija se suzbija vodeći računa o pragu štetnosti koji iznosi 0,5 gusenica po biljci.

 

Repin buvač ( Chaetocnema tibialis )

Na osmatračkom punktu Kelbija gde se posmatra usev kupusa , dana 30.05.2012. na tek rasađenim biljkama kupusa je primećeno prisustvo repinog buvača.Ako se namnoži može da pouzrokuje veće štete tek rasađenim biljkama i u tom slučaju se i pristupi suzbijanju.

buvač

velika slika

Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)

Krompirova zlatica je jedna od najznačajnijih štetočina useva krompira iako napada i plavi patlidžan i paradajz.

Primena plodoreda je važna mera u suzbijanju krompirova zlatice i treba ga se pridržavati. Hemijsko suzbijanje je neophodno pri velikoj brojnosti.

Krompirova zlatica se suzbija u stadijumu larve kada je i najosetljivija na insekticide. Prag štetnosti je prisustvo četiri larve na deset biljaka.Tada treba izvršiti prvo tretiranje.Potrebno je voditi računa da štetočina brzo razvija rezistentnost na insekticide i zbog toga   je neophodno  kombinovati  insekticide različitog mahanizma delovanja.

velika slika

Comments

There are no comments yet for this post.