Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Prilozi > Pregled krompira
Pregled krompira

RC Subotica

Punkt Palić

Phytophtora infestans – plamenjača krompira

Vizuelnim pregledom parcele krompira 24.5.2013. - sorte Aladin i Kuroda je ustanovljeno da nakon dva uslova za infekciju patogenom ( Phytophtora infestans ) nisu ustanovljeni simptomi na biljkama. Usev krompira je neujednačeno nikao , faza BBCH 201-204  ( vidljivi prvi izdanak , drugi izdanak , ... 4 izdanak u osnovi ).

Po modelu prognoziranja No Blight po parametrima : suma padavina, srednja relativna vlaga vazduha, srednja temperatura vazduha - moguće infekcije su predviđene :

-7.maja ( broj 5 – 7.6 mm suma padavina, 45% relativna vlaga vazduha, sr.temp. 17.53 o C ) ;

-12.maja (broj 5 – 0.2 mm suma padavina, 72 % relativna vlaga vazduha , sr.temp. 14.54 o C  ) .

Po modelu Phytophtora infestans po parametrima : dužina vlaženja lista, broj sati sa 100% ispunjenim uslovima, suma padavina u toku trajanja uslova, srednja dnevna temperatura u vreme trajanja uslova - moguće infekcije su predviđene:

-7.maja ( prvi uslov sa 19 sati vlaženja lista , 16 sati sa 100 % ispunjenim uslovima , 13 mm padavina , 16.38 o C sr.dnevne temp.);

-12.maja ( drugi uslov sa 13 sati vlaženja lista , 10 sati sa 100 % ispunjenim uslovima , 0 mm padavina , 14.69 o C sr.dnevne temp. – prethodno je palo 20.2 mm padavine!)

Leptinotarsa decemlineata-krompirova zlatica

Na istim parcelama je konstatovano prisustvo imaga krompirove zlatice-dopunski se krane,kopuliraju. Sveža jaja su konstatovana na malom broju biljaka sa indeksom napada 0,25 %. Ne preporučuju se mere protiv ove štetočine u ovakvom stanju.

imaga krompirove zlatice jaja krompirove zlatice

velika slika                       velika slika

RC Subotica će i dalje pratiti razvoj patogena i štetočina u usevima krompira i na vreme obaveštavati proizvođače o mogućim merama zaštite.

Comments

There are no comments yet for this post.