Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Prilozi > Pamukova sovica ( Helicoverpa armigera)
Pamukova sovica ( Helicoverpa armigera)

Na području PIS Subotica pamukova sovica ( Helicoverpa armigera )se prati na 4 lokaliteta .

Na Paliću i Žedniku se prati pomoću feromonskih klopki,na Kelebiji i Đurđinu pomoću svetlosne lovne lampe. Na punktu Palić je smeštena i automatska meteorološka stanica za praćenje sume akumulirane temperature potrebne ovoj polifagnoj štetočini.

Migratorne populacije se poljavljuju u ovo doba i uglavnom su brojnije nego populacije koji prezimljavaju kod nas.

Početak leta ove godine je zabeleženo na feromonskim klopkama 30.05.2012. –Palić; 31.05.2012. –Žednik.

Punkt Palić-feromonska klopka

Veću brojnost smo zabeležili u periodu od 01.06-05.06.2012. i 09.07.-15.07.2012. sa daleko manjim ulovom nego prošle godine. Prva jaja su nađena 16.07.2012. na 519,95 DDC.

velika slika

Punkt Žednik-feromonska klopka

Povećan brojnost je zabeležen 09.07.-15.07.2012. , otprilike na istom nivou kao prošle godine.Prva jaja su nađena 11.07.2012. na 464,60 DDC – radi se o merkantilnom kukuruzu koji je šokiran gradom 11.06.2012., nakon toga sušom i ekstremno visokim temperaturama. Vizuelnim pregledom 16.07.2012. na klipovima je primećeno početak ubušivanja , sveža ubušivanja sa larvama ,a nalazili smo i položena jaja.

velika slika

Na svetlosnim lovnim lampama je zabeležen početak leta 28.05.2012.Đurđin sa povećanima ulovom  07.07.-14.07.2012. ; 31.05.2012. –Kelebija sa povećanim ulovom 09.07.-12.07.2012.

velika slika

Comments

There are no comments yet for this post.