Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na terenu RC Ruma usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama bokorenja  (22-25 BBCH). 

 

U usevima ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 21 do 50% biljaka, pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 0 do 7% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na 4 do 9% biljaka. Prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.) nije uočeno.

 

mrežasta i sočivasta pegavost lista ječma

 

 

U usevima pšenice  uočava se prisustvo simptoma sive pegavosti lista (Septoria tritici) na 12 do 30% biljaka, dok prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis)  i rđe (Puccinia spp.) nije uočeno.

 

siva pegavost lista pšenice

 

 

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite od navedenih patogena.

 

Na mnogim parcelama je uočeno žućenje listova, kao  posledica niskih temperatura i prizemnih mrazeva u prethodnom periodu. 

 

 velika slika

 

 

Prilikom pregleda useva nije registrovano prisustvo štetnih insekata kao što su lisne vaši (Aphididae) i cikade (Cicadelidae).

 

U usevima se i dalje registruje prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara. Njihova aktivnost je naročito značajna na parcelama na  kojima nisu sprovedene mere suzbijanja.

 

 

velika slika

 

Proizvođačima se preporučuje redovan obilazak parcela. Ekonomski prag štetnosti je za poljskog miša 10-50 aktivnih rupa/ha, a za poljsku voluharicu 10-500 aktivnih rupa/ha, kada treba pristupiti njihovom suzbijanju primenom rodenticida na bazi cink-fosfida  uz obavezno zatrpavanje aktivnih rupa.

 

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem štetnih organizmima u usevima strnih žita.

 

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

 

Na terenu RC Ruma usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u početnim fazama bokorenja, od 1 do 4 stabla vidljiva (21-24 BBCH). 

 

U usevima pšenice  prilikom prethodnog pregleda (06.12.) su uočeni prvi simptomi lisne rđe pšenice (Puccinia reconditačije širenje nije uočeno ovom prilikom.  Prisustvo drugih patogena u usevima pšenice takođe nije registrovano.

 

U usevima ječma registrovano je širenje simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) u odnosu na prethodni pregled (do 42% napadnutih biljaka).  Simptomi sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) su registrovani na do 5% biljaka.

 

velika slika

 

 

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite od navedenih patogena.

 

Prilikom pregleda useva nije registrovano prisustvo štetnih insekata kao što su lisne vaši (Aphididae) i cikade (Cicadelidae).

 

Pregledom parcela na kojima je sprovedeno suzbijanje glodara uočava se značajno smanjenja broja aktivnih rupa. Međutim, na mnogim lokalitetima gde mere suzbijanja nisu sprovedene (ili nisu adekvatno sprovedene) i dalje se registruju značajne brojnosti.

 

velika slika

 

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja brojnosti aktivnih rupa od glodara. Ekonomski prag štetnosti kada treba preduzimati mere suzbijanja primenom rodenticida na bazi cink-fosfida je za poljskog miša 10-50 aktivnih rupa/ha, a za poljsku voluharicu 10-500/ha, uz obavezno zatrpavanje aktivnih rupa.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem i redovnim izveštavanjem o štetnim organizmima u usevima strnih žita.

 

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

 

Na terenu RC Ruma usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fazi od 2 do 6 listova razvijeno (12-16 BBCH).

 

U usevima pšenice, u kojima prilikom prethodnih pregleda nije uočeno prisustvo simptoma bolesti, sada se registruje prisustvo simptoma  rđe (Puccinia spp.) na do 2% biljaka, dok simptomi prisustva sive pegavosti lista (Septoria tritici) i pepelnice žita (Erysiphe graminis) nisu utvrđeni.

 

U usevima ječma registrovano je širenje simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) u odnosu na prethodni pregled. Simptomi su uočeni na do 30% biljaka.  Prisustvo simptoma drugih bolesti ječma nije uočeno.

 

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite od navedenih patogena.

 

Mrežasta pegavost lista na ječmu i rđa na pšenici  velika slika

 

 

Prilikom pregleda useva nije registrovano prisustvo štetnih insekata kao što su lisne vaši (Aphididae) i cikade (Cicadelidae).

 

U usevima se i dalje registruje prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara, pa se proizvođačima preporučuje da obrate pažnju na njih. Ekonomski prag štetnosti kada treba preduzimati mere suzbijanja primenom rodenticida na bazi cink-fosfida je za poljskog miša 10-50 aktivnih rupa/ha, a za poljsku voluharicu 10-500/ha.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem i redovnim izveštavanjem o štetnim organizmima u usevima strnih žita.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na terenu RC Ruma, usled odsustva padavina, setvi ozime pšenice i ječma se na većini parcela pristupilo u poslednjoj dekadi oktobra meseca, pa se  ovi usevi trenutno nalaze u fazi od 2 do 4 lista razvijeno (12-14 BBCH).

 

U usevima ječma registrovano je prisustvo  simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 13% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka, dok u usevima pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

 

velika slika

 

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite od navedenih patogena.

 

Usled povoljnih vremenskih uslova u proteklom periodu na parcelama se i dalje registruje prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae), naročito u usevima u kojima nije sproveden insekticidni tretman. RC Ruma je o prisustvu ovih štetočina, riziku od zaraza useva virusima i preporučenim merama informisao 31.10.2023. (vidi preporuku).

 

Podsećamo poljoprivredne proizvođače da su na terenu RC Ruma u prethodnom periodu registrovane značajne brojnosti  glodara (preporuke od 09.10. i 31.10.), pa se u ovom momentu registruje  njihovo naseljavanje na parcele pod strnim žitima.

 

 

velika slika

 

Proizvođačima koji do sada nisu sproveli njihovo suzbijanje, preporučuje se pregled parcela na prisustvo aktivnih rupa i primena registrovanih rodenticida po postizanju pragova štetnosti (prag štetnosti za poljskog miša iznosi 10-50 aktivnih rupa/ha, a za poljsku voluharicu 10-500 aktivnih rupa/ha), uz obavezno zatrpavanje rupa kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

RC Ruma nastavlja sa redovnim izveštavanjem o zdravstvenom stanju ozimih strnih žita.

                                                                                         

Šturost klasa pšenice (Fusarium graminearum)

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma fuzarioze (šturosti) klasova pšenice (prouzrokovač Fusarium graminearum).

 

 

 velika slika

 

Ostvarenju infekcije ovim patogenom i razvoju bolesti pogoduju česte padavine i visoka relativna vlažnost vazduha u periodu cvetanja, što je bio slučaj ove proizvodne godine. Česte i obilne padavine u ovom periodu su na velikom broju parcela onemogućili pravovremeno sprovođenje fungicidnog tretmana ili je tretman izostao, što je na takvim parcelama dovelo do intenzivnog prisustva ovog patogena.

 

Na pregledanim parcelama, na kojima je sproveden fungicidni tretman u fenofazi cvetanja, procenat napadnutih klasova se kreće od pojedinačno napadnutih klasova do 35% (zavisno od momenta tretmana, rasporeda i količine padavina), dok se na netretiranim parcelama beleži izuzetno visok procenat napadnutih klasova. Procenat zaražene površine klasa se kreće od 1 do 80%.

 

Fuzarioza klasa je ekonomski značajna bolest jer direktno utiče na smanjenje prinosa i kvalitet zrna. Zaražena zrna gube hektolitarsku masu i mogu da sadrže mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

 

Zdravstveno stanje useva pšenice

Na terenu RC Ruma usevi ozime pšenice se zavisno od rokova setve nalaze u različitim fazama bokorenja, pa do početka rasta stabljike i pojave prvog kolenca (23-31 BBCH).  

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 21 do 50% biljaka, pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 2 do 20% biljaka, dok su simptomi prouzrokovača rđe (Puccinia spp.)  prisutni na 5 do 11% biljaka. U odnosu na prethodni pregled registruje se značajno povećanje broja novozaraženih biljaka prouzrokovačem sive pegavosti lista pšenice, dok je prisustvo simptoma pepelnice i rđe na približno istom nivou.  Značajnije prisustvo simptoma se uočava u usevima iz ranijih rokova setve i usevima gušćeg sklopa. 

Lokalitet

Septoria tritici

Erysiphe graminis

Puccinia spp.

Kraljevci

21% biljaka

20% biljaka

7% biljaka

Putinci

44% biljaka

15% biljaka

11% biljaka

Buđanovci

50% biljaka

4% biljaka

7% biljaka

Nikinci

46% biljaka

2% biljaka

5% biljaka

 

Simptomi sive pegavosti lista pšenice, rđe i pepelnice žita

Vremenski uslovi (toplo i vlažno vreme) pogoduju daljem širenju lisnih patogena u usevima pšenice. Proizvođačima se preporučuje poseban oprez zbog visokog infektivnog potencijala patogena pred kritičnu fenofazu vlatanja pšenice i obilazak useva po stabilizaciji vremena, jer će s obzirom na  trenutno stanje u usevima ubrzo biti neophodna primena hemijskih mera zaštite.

RC Ruma nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenice i redovnim izveštavanjem.

Zdravstveno stanje useva ječma

Na terenu RC Ruma usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od kraja bokorenja i  početka rasta stabljike  do faze prvo kolence najmanje 1cm iznad čvora bokorenja.

 

Povoljni uslovi za razvoj lisnih patogena u prethodnom periodu doveli su do značajnog širenja simptoma bolesti u odnosu na ranije preglede. Nivo prisutnih simptoma zavisi od niza faktora, kao što su: kvalitet semena, vreme i gustina setve, sortiment, sprovedene agrotehničke mere. 

 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), pepelnice žita (Erysiphe graminis) i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis). Prisustvo simptoma rđe ječma (Puccinia hordei) nije uočeno.

 

Lokalitet

Pyrenophora teres

Erysiphe graminis

Rhynchosporium secalis

Ruma

44% biljaka

8% biljaka

6% biljaka

Žarkovac

36% biljaka

53% biljaka

3% biljaka

Stejanovci

100% biljaka

65% biljaka

15% biljaka

 

Trenutni vremenski uslovi pogoduju daljem širenju lisnih patogena na ječmu, pa se proizvođačima preporučuje obilazak useva i fungicidni tretman po stabilizaciji vremena (videti preporuku).

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na terenu RC Ruma usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama bokorenja (23-29 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva uočeno je širenje simptoma bolesti u odnosu na prethodni pregled.

U usevima ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 50% biljaka i pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 70% biljaka, dok je u usevima pšenice registrovano prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 45% biljaka, sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 20% biljaka i lisne rđe pšenice (Puccinia recondita) na do 16% biljaka.

    
mrežasta pegavost i pepelnica na ječmu (velika slika)pepelnica, siva pegavost i rđa na pšenici (velika slika)

 

U odnosu na prethodni pregled, na pojedinim parcelama, registrovano je povećanje broja aktivnih rupa od glodara. Primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida) preporučuje se ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru. Prilikom primene mamaka treba zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.


velika slika

RC Ruma nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u usevima ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

 

Na terenu RC Ruma usevi ozime pšenice i ječma se zavisno od rokova setve i primenjene agrotehnike nalaze u različitim fazama razvoja listova ili bokorenja (14-25 BBCH).

 

U usevima iz ranijih rokova setve registrovano je širenje simptoma bolesti u odnosu na prethodni pregled (14.11).

 

U usevima ječma (24-25 BBCH) uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 45% biljaka i pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 20% biljaka.

 

usevima pšenice (22-23 BBCH), u kojima prilikom prethodnih pregleda nije uočeno prisustvo simptoma bolesti, sada se registruje prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 15% biljaka, rđe (Puccinia spp.) na do 12% biljaka i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 5% biljaka.

 

 Mrežasta pegavost lista ječma

 

 

Pepelnica žita na ječmu i pšenici

 

 

Rđa na pšenici

 

 

Vremenski uslovi tokom jeseni pogodovali su i razvoju lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae) čije se prisustvo i dalje registruje u usevima.

 

 

Lisne vaši u usevu ječma

 

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u usevima ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na terenu RC Ruma usevi ozime pšenice i ječma se zavisno od rokova setve i primenjene agrotehnike nalaze u različitim fazama razvoja lista i početnim fazama bokorenja (14-22 BBCH).

 

U usevima ječma registrovano je prisustvo  simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 15% biljaka i pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 3% biljaka, dok u usevima pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti. U ovim fazama razvoja i pri ovom nivou prisustva simptoma navedenih bolesti se ne preporučuje primena fungicida.

 

velika slika

 

Na parcelama se i dalje registruje prisustvo prisustvo lisni vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae), usled povoljnih vremenskih uslova za njihov razvoj u proteklom periodu. Prognozirane niske temperature za naredni period uticaće na smenjenje njihove brojnosti i aktivnosti.

 velika slika

 

Na pojedinim parcelama se registruje povećanje broja aktivnih rupa od glodara u odnosu na prethodni pregled. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (gotovi mamci na bazi a.m. cink-fosfida). Prilikom primene mamaka treba zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

 velika slika

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u usevima ozimih strnih žita.

1 - 10 Next