Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma > Usevi ili zasadi
Početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca

Na terenu RC Ruma, vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza (lokalitet Ljukovo) registrovana su prva jajna legla druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 2% pregledanih biljaka. Takođe, registrovano je i parazitirano jajno leglo (od parazitne osice Trichogramma sp.). Monitoringom dinamike polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca u Sistemu PIS-a, uočena je na pojedinim lokalitetima visoka stopa parazitizma od strane osica Trichogramma, čak do 90% jajnih legala je bilo parazitirano. Iz tog razloga, prilikom suzbijanja kukuruznog plamenca, preporuka je da se obavezno vodi računa o selektivnosti insekticida na korisne organizme.

Sveže položeno i parazitirano jajno leglo

 

U usevima merkantilnog kukuruza  (lokalitet Ruma/Fišer), semenskog kukuruza (lokalitet Jarkovci) i paprike (lokalitet Buđanovci) za sada nije uočeno prisustvo jajnih legala ove štetočine.

 

S obzirom da je u pitanju sam početak polaganja jaja hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.  RC Ruma nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca i blagovremeno će obavestiti proizvođače o momentu tretmana.

Prva jajna legla kukuruznog plamenca

 

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza (lokaliteti: Ruma/Fišer i Ljukovo; faza: 9 do 10 listova razvijeno) i useva semenskog kukuruza (lokalitet: Jarkovci; faza: 7 do 8 listova razvijeno) registrovana su prva jajna legla prve generacje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% pregledanih biljaka.

 

 velika slika

 

Za sada se ne preporučuju mere zaštite. RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

 

 

Početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca
 

Na terenu RC Ruma, vizuelnim pregledom useva paprike, merkantilnog i semenskog kukuruza registruje se prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1 do 3% pregledanih biljaka. U toku je sam početak polaganja jaja druge generacije ove štetočine.

 

velika slika

 

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.  RC Ruma nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca i blagovremeno će obavestiti proizvođače o momentu tretmana.

Prva jajna legla kukuruznog plamenca
 

Vizuelnim pregledom useva merkantilnog kukuruza (lokalitet: Ruma/Fišer, faza: 8 do 9 listova razvijeno) i useva paprike (lokalitet: Buđanovci, faza: 9 i više listova na glavnom stablu razvijeno) registrovana su prva jajna legla prve generacje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% pregledanih biljaka.

 

velika slika

 

Za sada se ne preporučuju mere zaštite. RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

 

Početak polaganja jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca

 

Pregledom useva  paprike, merkantilnog, semenskog i kukuruza šećerca registrovan je početak polaganja jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis):

 

Usev/lokalitet

Merkantilni kukuruz

(Ruma/Fišer)

Semenski kukuruz (Ruma/Zlatica)

Kukuruz šećerac

(Voganj)

Paprika

(Buđanovci)

Hibrid/Sorta

ZP 341

NS 7020

ZP 735

Enterprise F1

Bobita

Datum

% biljaka sa novopoloženim jajnim leglima

14.07.

0%

1%

0%

0%

0%

17.07.

1%

1%

3%

1%

1%

Ukupno:

1%

2%

3%

1%

1%

          

           Kukuruz                        Paprika

                              velika slika

 

S obzirom da je u pitanju sam početak polaganja jaja hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju. Proizvođačima se preporučuje redovan pregled useva kukuruza i paprike u narednom periodu u cilju praćenja dinamike polaganja jajnih legala.

 

 

Metcalfa pruinosa
 

Na terenu RC Ruma prisustvo larvi cikade Metcalfa pruinosa (bela ili medena cikada) registrovano je početkom jula, najpre na ukrasnom bilju i spontanoj korovskoj flori. Nakon toga, uočava se na sve većem broju domaćina (vinova loza, jabuka, trešnja, malina,…). Prisustvo ove štetočine se registruje uglavnom u baštama i okućnicama, kao i u zasadima i usevima u kojima se ne primenjuju redovne mere zaštite. Poslednjih nekoliko dana uočava se i pojava imaga.

 

Larve na ukrasnom bilju

 

 

   

Larve i imago na v. lozi            Larve i imago na jabuci

 

 

  

Larve na trešnji                        Larve na malini

 

 

Ova cikada  potiče iz Severne i Srednje Amerike. U Srbiji je prvi put zabeležena 2006. godine (Beograd, Košutnjak). Izraziti je polifag. Domaćini su joj brojne vrste šumskog i ukrasnog drveća, voćke, vinova loza, mnoge žbunaste i neke zeljaste biljke. Najveći rizik za širenje ove cikade predstavlja  trgovina ukrasnim biljkama, odnosno prevoz sadnog materijala u kojem su položena  jaja. 

 

Ima  jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu jaja koja polaže u pupoljke ili u koru biljke domaćina. Larve obilno luče belu voštanu prevlaku, po čemu se lako uočava njihovo prisustvo. Direktne štete  nastaju usled ishrane larvi i imaga sisanjem biljnih sokova, što dovodi do slabijeg porasta i  iznurivanja biljke domaćina. Indirektne štete nastaju usled obilnog lučenja medne rose na koju se naseljavaju gljive čađavice, usled čega plodovi gube tržišnu vrednost.

 

Ukoliko se uoči prisustvo ove cikade  preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova, kao i uništavanje parloga, jer je uočeno da je tamo najbrojnija. Hemijske mere kontrole ne daju zadovoljavajuće rezultate zbog pokretljivosti larvi i imaga, kao i zbog prisustva ove cikade na velikom broju spontanih i ukrasnih biljaka gde se neometano razvija i održava. U Srbiji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine.

Dinamika polaganja/piljenja jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)
 

 

1.      Kukuruz šećerac - lokalitet: Ruma/Sodol; hibrid: Sweet Nugget F1; faza: metlica u punom cvetanju, svila se suši

 

Datum

 

 biljke sa novopoloženim

jajnim leglima (%)

 biljke sa ispiljenim

jajnim leglima (%)

biljke sa parazitiranim

jajnim leglima (%)

26.05.

1%

 

 

29.05.

2%

 

 

01.06.

6%

1%

1%

05.06.

6%

8%

3%

Ukupno:

15%

9%

4%

 

 

2.      Semenski kukuruz - lokalitet: Ruma/Zlatica; hibrid: ZP 735; faza: 9-10 listova

 

Datum

 

 biljke sa novopoloženim

jajnim leglima (%)

biljke sa ispiljenim

jajnim leglima (%)

26.05.

0%

 

30.05.

1%

 

01.06.

1%

 

05.06.

3%

2%

Ukupno:

5%

2%

 

 

3.      Merkantilni kukuruz - lokalitet: Ruma/Fišer;  hibridi: ZP 341, ZP 560, AS 54, NS 7020; faza: 11-12 listova

 

 

Datum

 biljke sa novopoloženim

jajnim leglima (%)

biljke sa ispiljenim

jajnim leglima (%)

 

ZP 341

ZP 560

AS 54

NS 7020

ZP 341

ZP 560

AS 54

NS 7020

26.05.

0%

0%

0%

0%

 

 

 

 

30.05.

0%

1%

0%

0%

 

 

 

 

01.06.

1%

0%

3%

2%

 

 

 

 

05.06.

7%

4%

2%

8%

1%

1%

3%

2%

Ukupno:

8%

5%

5%

10%

1%

1%

3%

2%

 

 

Data je preporuka za subijanje, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Dinamika polaganja jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)
 

Početak leta I generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) je registrovan:

 

11.05.2017. - Buđanovci

12.05.2017. - Inđija

 

Početak polaganja jajnih legala je registrovan:

 

- 26.05. u usevu kukuruza šećerca

- 30.05. u usevima semenskog i merkantilnog kukuruza

 

 

Dinamika polaganja jajnih legala (na 100 pregledanih biljaka po hibridu):

 

1.      Kukuruz šećerac - lokalitet: Ruma/Sodol; hibrid: Sweet Nugget F1; faza: metlica u cvetanju, svila potpuno razvijena (65 BBCH)

 

Datum

 

 biljke sa novopoloženim

jajnim leglima (%)

 biljke sa ispiljenim

jajnim leglima (%)

biljke sa parazitiranim

jajnim leglima (%)

26.05.

1%

 

 

29.05.

2%

 

 

01.06.

6%

1%

1%

Ukupno:

9%

1%

1%

 

2.      Semenski kukuruz - lokalitet: Ruma/Zlatica; hibrid: ZP 735; faza: 7-8 listova (17-18 BBCH)

 

Datum

 

 biljke sa novopoloženim

jajnim leglima (%)

26.05.

0%

30.05.

1%

01.06.

1%

Ukupno:

2%

 

 

3.      Merkantilni kukuruz - lokalitet: Ruma/Fišer;  hibridi: ZP 341, ZP 560, AS 54, NS 7020; faza: 8-9 listova (18-19 BBCH)

 

 

biljke sa novopoloženim jajnim leglima (%)

 Datum

ZP 341

ZP 560

AS 54

NS 7020

26.05.

0%

0%

0%

0%

30.05.

0%

1%

0%

0%

01.06.

1%

0%

3%

2%

Ukupno:

1%

1%

3%

2%

 

 

 

U usevu kukuruza šećerca na lokalitetu Ruma/Sodol prag štetnosti je ostvaren 01.06. (9% napadnutih biljaka) kada je registrovan i početak piljenja, što iziskuje i mere zaštite.

 

U usevu semenskog kukuruza (lokalitet Ruma/Zlatica) procenat napadnutih biljaka iznosi 2%, dok se u usevima merkantilnog kukuruza (lokalitet Ruma/Fišer) procenat napadnutih biljaka kreće od 1 do 3%, tako da pragovi štetnosti nisu dostignuti.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem dinamike leta i polaganja jaja kukuruznog plamenca.

 

Kukuruzni plamenac - dinamika polaganja/piljenja jajnih legala

Na terenu RC Ruma usevi  kukuruza  se nalaze u fenofazi  11 do 13 listova razvijeno, odnosno u fenofazi porasta stabla.

 

Kontinuiranim vizuelnim pregledima useva  merkantilnog i semenskog kukuruza registruje se sledeća dinamika polaganja/piljenja jajnih legala I generacije kukuruznog plamenca:

 

1.      Merkantilni kukuruz  (lokalitet: Ruma/Fišer; faza: 12-13 listova razvijeno; pojava I kolenca)

 Datum

 

 Biljke sa novopoloženim jajnim leglima

 Biljke sa ispiljenim jajnim leglima

 

ZP

341

ZP

560

ZP

666

NS

6030

AS 54

ZP

341

ZP

560

ZP

666

NS

6030

AS 54

24.5.

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

27.5.

0%

0%

1%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

31.5.

2%

0%

2%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

3.6.

0%

1%

1%

0%

1%

1%

0%

1%

1%

1%

8.6.

3%

0%

2%

3%

1%

1%

1%

2%

0%

2%

13.6.

4%

3%

3%

2%

2%

2%

0%

3%

2%

1%

16.6.

6%

3%

4%

1%

1%

1%

0%

0%

1%

0%

Ukupno

15%

7%

13%

7%

7%

5%

1%

6%

4%

4%

 

2.      Semenski kukuruz  (lokalitet: Irig/Kipovi;  faza: 11-13 listova razvijeno; početak rasta stabljike, pa do pojave I kolenca)

 Datum

 

 Biljke sa novopoloženim jajnim leglima

 Biljke sa ispiljenim jajnim leglima

 

AS

200

AS

702

AS

200

AS

702

24.5.

0%

/

0%

/

27.5.

0%

/

0%

/

31.5.

0%

/

0%

/

3.6.

0%

1%

0%

0%

8.6.

0%

0%

0%

1%

10.6.

0%

0%

0%

0%

15.6.

1%

2%

0%

0%

17.6.

2%

3%

0%

0%

Ukupno

3%

5%

0%

1%

 

Tokom ove nedelje registruje se značajan porast broja biljaka sa novopoloženim jajnim leglima, tako da je prag štetnosti ostvaren, ili se približavamo dostizanju praga.

 

U skladu sa pragom štetnosti (10% napadnutih biljaka u merkantilnom kukuruzu, odnosno 5% biljaka u semenskom kukuruzu i kukuruzu šećercu) i mogućnošću ulaska u useve preporučuje se  tretman nekim od registrovanih insekticida:

· Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha

 · Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha

 ·  Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) 0,25 l/ha

 

Prva jajna legla kukuruznog plamenca

Sa značajnim porastom temperature registruje se pojačana aktivnost kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) kao i prva sveže položena jajna legla, i to u usevima merkantilnog kukuruza na lokalitetu Ruma/Fišer.

 

Merkantilni kukuruz

7-9 listova (17-19 BBCH)

 

Datum pregleda: 27.05.2016.

Biljke sa novopoloženim jajnim leglima (%)

 ZP 341 (FAO 300)

0%

ZP 560 (FAO 500)

0%

ZP 666 (FAO 600)

1% (1 leglo/ 100 biljaka)

 

NS 6030 (FAO 600)

1% (1 leglo/ 100 biljaka)

 

 AS 54 (FAO 450)

1% (1 leglo/ 100 biljaka)

 

Jajno leglo kukuruznog plamenca

 

U usevima semenskog kukuruza i kukuruza šećerca nije uočeno prisustvo jajnih legala ove štetočine.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem dinamike leta i biologije razvića kukuruznog plamenca. Za sada se ne preporučuju mere suzbijanja, s obzirom da je ovo sam početak polaganja jaja. Proizvođačima se preporučuje redovan obilazak useva i pregled na prisustvo jajnih legala.

 

1 - 10 Next