Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot > Usevi ili zasadi
Pojava fuzarioze i oštećenja od stenica kod ozimih žita

Na području delovanja RC Pirot usevi ozime pšenice se nalaze  u fazi od rane do srednje mlečne zrelosti (BBCH 73-75), dok se usevi ozimog ječma nalaze u fazi kasne mlečne zrelosti (BBCH 75-77).

     Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo simptoma fuzarioze (Fusarium graminearum). Do infekcije klasa ovom gljivom dolazi usled velike vlažnosti vazduha u periodu cvetanja. Simptomi se lako uočavaju na polju u mlečnoj fazi zrenja jer su zdravi klasovi zeleni i povijeni od tezine zrna, dok su zaraženi klasovi uspravni i slamasto žute boje. U uslovima povećane vlažnosti dolazi do pojave narandžaste prevlake na plevicama.

      Zaraženi mogu biti pojedini klasići, deo klasa ili ceo klas, što za posledicu ima slabu nalivenost zrna pa time i smanjen  prinos i hektolitarsku težinu. Procenat zaraženih klasova kreće se oko 6% kod pšenice, kod ječma 8%. Ovakvi niski procenti zaraze ne ukazuju na problem prisustva mikotoksina. 

Takođe je registrovana pojava belih klasova kao posledica aktivnosti stenica. Stenice ubadaju stablo ispod klasa što dovodi do sušenja čitavog klasa, i takvi se klasovi lako odvajaju od biljke na mestu uboda. Ovake štete nastaju u ranijim fazama i pa se sada ne može ništa učiniti kako bi se štete smanjile. Ovakvi simptomi su prisutni na oko 3% biljaka.

(velika slika)

 

 

 

 

Zdravstveno stanje ozimih useva (pšenica i ječam)

Na području delovanja RC Pirot usevi ozime pšenice se nalaze u fazi bokorenja, od početka bokorenja do  drugo stablo vidljivo (BBCH 21-22), dok su usevi ozimog ječma u fazi bokorenja, vidljivo treće i četvrto sekundarno stablo (BBCH 23-24).

Vizuelnim pregledima useva pšenice nisu registrovani simptomi patogena. Na usevima ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i sočivaste pegavosti (Ramularia collo cygni).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabelama:

Lokalitet

 

 

Faza BBCH/usev

Procenat biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici)

Procenat biljaka sa simptomima rđe (Puccinia spp.)

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice žita  (Erysiphe graminis)

Barje

21-22/pšenica

0

0

0

Izvor-Selište

21-22/pšenica

0

0

0

 

Lokalitet

 

 

Faza BBCH/usev

Procenat biljaka sa simptomima rđe (Puccina spp)

Procenat biljaka sa simptomima pepelnice žita(Erysiphe graminis)

Procenat biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres)

Procenat biljaka sa simptomima sočivaste pegavosti lista ječma (Ramularia collo cygni)

Barje

23-24/ječam

0

0

5

0

Izvor-pod brdo

23-24/ječam

0

0

6

1

 

Hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju, a RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozimih useva (pšenica i ječam)

Na terenu RC Pirot, na lokalitetima Barje, Izvor Selište i Izvor pod brdo, usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fenofazi razvoja lista (BBCH 12).

 Pšenica

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma nije registrovano prisustvo simptoma patogena na biljakama.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozimih useva

Na teritoriji RC Pirot, zbog izuzetno sušnog perioda u toku cele godine, a naročito zadnjih meseci, setva pšenice i ječma je izuzetno otežana. U toku ove godine, do sada, na području našeg okruga palo je od 204,8 do 356 l/metru kvadratnom vodenog taloga. Na celoj teritoriji je zemljište u takvom stanju da poljoprivrednici otežano vrše obradu zemlje, stoga veliki broj parcela još uvek nije obrađen i sa setvom se izuzetno kasni. Do sada je posejano od 10 do 15% planiranih površina, a posejani usevi otežano niču i trenutno se nalaze u fenofazi od suvo seme do početka bubrenja semena (BBCH 00-01).

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Pirot, usevi ozime pšenice i ječma se, zavisno od vremena setve i primenjenih agrotehničkih mera, nalaze u  fazi od 3 do 4 lista razvijena (BBCH 13-14).

    

Sl.1 pšenica                         Sl.2 ječam

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma

Zdravstveno stanje ozimih useva

Na području delovanja RC Pirot, usevi ozime pšenice i ječma se zavisno od vremena setve i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u  različitim fazama razvoja, od faze klijanja do faze 2 lista razvijena (BBCH 10-12).

 

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime  pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozimih useva

Na području delovanja RC Pirot, usevi ozime pšenice i ječma se zavisno od vremena setve i primenjenih agrotehničkih mera nalaze u  različitim fazama razvoja, od faze klijanja do faze 2 lista razvijena (BBCH 07-12).

 

Velika slika

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime  pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozimih useva

Na području RC Pirot usevi pšenice se nalaze, u fenofazi pojave petog sekundarnog stabla (BBCH 25). Vizuelnim pregledom biljaka pšenice (sorte Ilina i Simonida) na lokalitetima Ekonomija Barje i Izvor,  nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.

 

Vizuelnim pregledom useva ječma koji se nalaze u fenofazi pojave petog-šestog sekundarnog stabla (25-26 BBCH skale) (sorta Nonijus i NS 565), na lokalitetima Ekonomija Barje i Izvor-lug, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 3 do 4% biljaka.

Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju. RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozimih useva

Na području RC Pirot usevi pšenice se nalaze, u zavisnosti od vremena setve, u fenofazi od tri razvijena lista do pojave drugog sekundarnog stabla (BBCH 13-22). Vizuelnim pregledom biljaka pšenice (sorte Ilina i Simonida) na lokalitetima (Ekonomija Barje i Izvor-pšenica), nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti.

Velika slika pšenica

Vizuelnim pregledom useva ječma koji se nalazi, u zavisnosti od vremena setve, u fenofazi od 4 lista do pojave trećeg sekundarnog stabla (14-23 BBCH skale) (sorta Nonijus I NS 565), na lokalitetima (Ekonomija Barje i Izvor-lug) nije registrovano je prisustvo simptoma biqnih bolesti.

Velika slika ječam

RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje pšenice i ječma

Na području delovanja RC Pirot u proizvodnim usevima na lokalitetu „Ekonomija Barje i Izvor-selo“, konstatovano je da se usevi pšenice nalazeu različitim fenofazama po skali BBCH 31-32 (prvo kolence najmanje je 1 cm iznad kolenca bokorenja do drugo kolence najmanje je 1 cm iznad prvog). Vizuelnim pregledima uočeni su simptomi sive pegavosti lista strnih žita- Septoria tritici dok simptoma pepelnice nije bilo, takođe je registrovana i pojava žitnih stenica. U proizvodnim usevima na lokalitetu „Ekonomija Barje i Izvor-lug“, konstatovano je da se usevi ječma nalaze u različitim fenofazama po skali BBCH 31-32 (prvo kolence najmanje je 1 cm iznad kolenca bokorenja do drugo kolence najmanje je 1 cm iznad prvog). Vizuelnim pregledom uočeni su simptomi sočivaste pegavosti (Rhynchosporium secalis) i ramulariozne pegavosti (Ramularia collo-cygni). Registrovana su položena jaja žitne pijavice (Lema melanopus). 

 

Pšenica

Sorta

Datum pregleda

Faza razvoja BBCH skala

Septoria tritici

Erysiphe graminis

% biljaka sa simptomima

% listova 1. kolenceta

% listova 2. kolenceta

% biljaka sa simptomima

% listova 1. kolenceta

% listova 2. kolenceta

Farineli

25.4.

32

1

1,42

0

0

0

0

Simonida

25.4.

32

2,1

4,44

0

0

0

0

 Ječam

Sorta

Datum pregleda

Faza (BBCH

Pyrenophora teres

Rhyhchosporium secalis

Ramularia collo-cygni

% bijaka sa simptomima

% listova 1. kolenceta

% listova 2. kolenceta

% bijaka sa simptomima

% listova 1. kolenceta

% listova 2. kolenceta

% bijaka sa simptomima

% listova 1. kolenceta

% listova 2. kolenceta

Bosut

25.4.

32

0

0

0

1

0,66

0

0

0

0

Nonijus

25.4.

32

0

0

0

1

2,14

0

2

2,85

0

 

Za sada ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenice i ječma.

1 - 10 Next