Skip to main content

Novi Pazar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Novi Pazar > Prilozi > Šturost klasa ozime pšenice (Fusarium graminearum)
Šturost klasa ozime pšenice (Fusarium graminearum)

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi ozime pšenice  nalaze se u zavisnosti od nadmorske visine u različitim fazama razvića i sazrevanja plodova.

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice na više lokaliteta  registrovano je prisustvo simptoma šturosti klasa- fuzarioze (Fusarium graminearum). 

U usevima pšenice na nižoj nadmorskoj visini (lokalitet Novi Pazar) registrovani su simptomi na do 12% klasova, a procenat zaražene površine klasa kreće se od 10 do 15. Na višoj  nadmorskoj visini (lokalitet Sjenica) pisustvo simptoma fuzarioze uočeni su na do 7% klasova, a procenat zaražene površine klasa se kreće do 5.

 
Do infekcije ovim patogenom, dolazi u fazi cvetanja u uslovima učestalih kiša, ali i u uslovima velike vlažnosti i optimalnih temperatura vazduha.  Usevi u kojima hemijske mere zaštite nisu blagovremeno sprovedene cvetovi predstavljaju „ulazna vrata“ za prodor ove fitopatogene gljive.  Nakon ostvarene infekcije, vlažno i toplo vreme pogoduje razvoju i širenju ovog patogena.

Na zaraženim biljkama prvi simptomi se uočavaju na klasićima koji gube normalnu zelenu boju i postaju bledi i žućkasti. Ova bolest može zahvatiti pojedinačne klasiće, delove klasa ili čitav klas. Zaražena zrna su nenalivena, štura i lošeg kvaliteta, što za posledicu ima i smanjenje prinosa.

Takođe, zaražena zrna mogu da sadrže mikotoksine koji su veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

Comments

There are no comments yet for this post.