Skip to main content

Novi Pazar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Novi Pazar > Prilozi > Puževi golaći u plastenicima
Puževi golaći u plastenicima

Na području delovanja RC Novi Pazar  usevi paprike u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u različitim fazama razvoja od   faze razvoja 4-8 listova  (BBCH 14-18),  do  faze  vidljiva prva cvast  (BBCH  52).

 

 Vizuelnim pregledom useva paprike u plasteničkoj proizvodnji uočeno je prisustvo puževa golaća kao i šteta usled njihove ishrane. 

 

 

Puževi golaći koji su najštetnije vrste kod nas pripadaju familijama Limacidae i Arionidae.

 

Golaći pričinjavaju direktne štete, jer grizu klice ili oštećuju mlade i odrasle biljke, ali i indirektne štete prenoseći razne biljne bolesti.

Oštećenja koja nanose starijim biljkama omogućuju prodor parazita, prouzrokovača truljenja. Neretko se događa da neke biljne vrste puževi oštećuju samo dok su mlade, a kada se razviju izbegavaju ih zbog solanina, kapsicina i drugih materija, koje su otrovne po njih.

U plasteničkoj proizvodnji povrća mogu naročito biti štetni.

Kako su aktivni noću (da bi se zaštitili od isušivanja) često se i ne primeti njihovo prisustvo. Međutim, njihovo prisustvo se može uočiti po sluzavim srebrnkastim tragovima koje ostavljaju za sobom.

Preko dana borave u pukotinama u zemlji, ispod listova ili drugim skloništima.

Da bi se ublažile štete koje prave puževi golaći, neophodno je primeniti niz mera:

 

-        zemljište mora duboko da se obradi, usitni i popravi,

-        potrebno je uništiti njihova skrovišta.

-       iz plastenika treba izneti iskorišćenu ambalažu, alatke, folije, a u okolini je potrebno uništiti korov i izbegavati gajenje drugih biljnih vrsta između dva objekta.

-        puževe je najbolje uništavati mehanički i to tako što se svakog jutra, sa unutrašnje i spoljašnje strane plastenika pokupe puževi koji su krenuli u skrovište. 

-       pored ovih preventivnih mera, preporučuje se i sakupljanje puževa u jutarnjim i večernjim časovima kao i tokom kišnih dana i zaprašivanje oko ugroženih površina raznim sredstvima u prahu koja izazivaju dehidrataciju puževa, prekomerno lučenje sluzi što ih onesposobljava za kretanje (pepeo, živi kreč i dr.).

-       hemijske mere zaštite podrazumevaju primenu registrovanih limacida:

Pužomor pelete Fe na bazi gvožđe-fosfata (5 g peleta/m² ravnomernim raspoređivanjem peleta po površini između redova biljaka ili postavljanjem peleta na gomilice u ranim jutarnjim ili večernjim satima ili pred kišu, nema toksikološki značajnih svojstava koja podležu klasifikaciji te nema karencu);

 

Limacidi na bazi metaldehida: Carakol 1g mamaka/m²,  Metash 3 300g granula/m² i Push 5 100g granula/m² (karenca za povrće i krompir je 21 dan, na tretiranim površinama najmanje 7 dana nakon tretiranja ne treba dozvoliti pristup domaćim životinjama, tretiranu površinu ne treba obrađivati 21 dan posle primene, maksimalno se može koristiti dva puta sa intervalom od 14 dana).

 

 

Comments

There are no comments yet for this post.