Skip to main content

Novi Pazar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Novi Pazar > Prilozi > Žitni pivac (Anisoplia sp)
Žitni pivac (Anisoplia sp)

Obilaskom useva ozime pšenice,  na pojedinim parcelama  na lokalitetu Vranovina (Novi Pazar), koje se nalaze u fenofazi kraj klasanja: pojavili su se svi klasovi (BBCH 59), registrovana je pojava žitnog pivca (Anisoplia sp).

Štetočina je uglavnom prisutna na obodima parcela. Odrasle jedinke žitnih pivaca  se hrane zrnima u fazama mlečne i voštane zrelosti na klasu. Da bi samo jedan pivac zadovoljio dopunsku ishranu potrebno je da se ishrani sa 9-10 klasova žita.

Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela. Ukoliko je dostignut prag štetnosti od 3-5 imaga na metar kvadratni, preporučuje se insekticidni tretman (na obodu parcele).

Mogu se koristiti insekticidi registrovani za suzbijanje drugih štetočina, ali se obavezno mora uzeti u obzir karenca insekticida koje je kod mnogih registrovanih preparata duga (35 ili 42 dana).

Mogu se koristiti insekticidi sa kraćom karencom poput:

Durbin EW (cipermetrin) 0,3-0,6 l/ha  - karenca 14 dana ili

Fury 10 EC (zeta-cipermetrin) 0,1 l/ha - karenca 14 dana.

 

Comments

There are no comments yet for this post.