Skip to main content

Novi Pazar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Novi Pazar > Prilozi > Rđa maline (Phragmidium rubi-idae)
Rđa maline (Phragmidium rubi-idae)

Na području delovanja RC Novi Pazar, na lokalitetima Vojničke livade i Ivanča, vizuelnim pregledom zasada maline, uočeno je prisustvo simptoma rđe maline na listu (Phragmidium rubi-idae), u mladim  zasadima maline, u niskom intenzitetu napada.

 

Rđa maline prezimljava u obliku teleutospora ili micelije u rak ranama na letorastima. Za razliku od nekih drugih prouzrokovača rđa, rđa maline nema prelaznu biljku hraniteljku, nego se ceo ciklus razvića odvija na malini. Intenzivnijoj pojavi ovog patogena pogoduje vlažno i prohladno vreme.

Patogen se razvija na svim nadzemnim zeljastim delovima maline. Simptomi se ispoljavaju u toku vegetacije u vidu pojedinačnih žuto narandžastih pega, a  sa naličja lista pege su  smeđe boje. Zaraženi listovi se tokom avgusta i septembra, suše i opadaju. Na stablu se rđa javlja neposredno iznad zemlje u osnovi letorasta u vidu narandžastih pustula. Na obolelom tkivu nastaju rak rane, što izaziva sušenje letorasta.

U cilju suzbijanja ovog patogena najznačajnije su preventivne mere koje podrazumevaju gajenje otpornih sorti maline, kao i uklanjanje zaraženih izdanaka, sakupljanje i spaljivanje opalog lišća u cilju smanjivanja infektivnog potencijala. S obzirom da su u pitanju mladi zasadi, sa ciljem očuvanja dobre kondicije zasada i mladih listova, može se preporučiti i primena registrovanih fungicida na bazi a.m. tebukonazol: Akord, u količini 0,8 l/ha.

Comments

There are no comments yet for this post.