Skip to main content

Novi Pazar

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Novi Pazar > Prilozi > Prisustvo lukove bube (Lilioceris merdigera) u usevu crnog luka
Prisustvo lukove bube (Lilioceris merdigera) u usevu crnog luka

Na području delovanja RC Novi Pazar usevi crnog   luka nalaze  se u različitim fazama razvoja listova, od trećeg do petog lista (BBCH 13-15).

 

Vizuelnim pregledom useva crnog  luka  na lokalitetima Deževa i Bele Vode, na listovima je registrovano prisustvo položenih jaja lukove bube (Lilioceris merdigera).

 

 

Odrasle jedinke prezimljavaju u zemljištu i tokom proleća izlaze sa mesta prezimljavanja i hrane se prvo listovima korova, a zatim nastavljaju ishranu na listovima luka. Ženke polažu jaja u gomilicama od 5 do 20 komada i prilepe ih na listove luka sa donje strane. Kada se ispile, larve izgrizaju pera luka sa spoljne strane i ulaze u listove gde nastavljaju sa ishranom. Larve se razvijaju dve do tri nedelje, a zatim odlaze u zemlju gde se ulutkavaju.

  

Proizvođačima se preporučuje pregled useva luka i ukoliko se registruje prisustvo listova sa jajima i larvama ove štetočine, njihovo mehaničko uklanjanje.

 

Comments

There are no comments yet for this post.