Skip to main content

Kraljevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kraljevo > Prilozi > Kruška i jabuka – bakteriozna plamenjača (Erwinia amylovora)
Kruška i jabuka – bakteriozna plamenjača (Erwinia amylovora)

Pregledom zasada kruške i jabuke (lokaliteti Roćevići i Bukovica) na području delovanja RC Kraljevo, konstatovano je da se zasadi pretežno nalazi u fazi 73 BBCH (Drugo opadanje plodova).

 

Obzirom da već duži vremenski period preovladavaju vremenski uslovi veoma povoljni za infekciju bakterioznom plamenjačom jabučastog voća (Erwinia amylovora), infekcija se širi u svim pregledanim zasadima, iako su 2-3 puta tretirani bakarnim preparatom u toku cvetanja, a i nakon cvetanja, i to kako u jabukama tako i u kruškama (konstatovano je da je sorta kruške Kiferova pokazala veću otpornost). Jako je veliki rizik da infekcija krene da se širi kroz grane dalje ka stablu. Usled povoljnih uslova za infekciju, koji i dalje traju, aktiviran je infektivni potencijal u zasadima, koji je akomuliran u prethodnim godinama i čekao je uslove za ostvarivanje infekcije kakvi su se ostvarili ove godine.

 

Kako u ovoj fazi razvoja jabučastog voća upotreba bakarnih preparata u kombinaciji sa aktuelnim vremeskim uslovima može dovesti do oštećenja plodova, neophodna mera je smanjivanje infektivnog potencijala. Radi toga, neophodno je mehanički ukloniti, izneti iz voćnjaka i spaliti biljne delove koji zaraženi. Pri uklanjanju zaraženih delova alat obavezno dezinfikovati 70% rastvorom alkohola ili 10% rastvorom natrijum hipohlorita, a mesta preseka premazati 3% rastvorom bakarnih preparata. Rezove obavljati tako da se obuhvati oko 20-30 cm zdravog tkiva.

 

Međutim, ova mera se ne preporučuje dok traju uslovi povoljni za infekciju, jer će rezovi predstavljati ulazne rane za dalje širenje infekcije pri sadašnjem nivou infektivnog potencijala. Meru sprovesti tek kada nasupi period suvog i toplog vremena. Jako je bitno da se mera tada sprovede kako bi se smanjio infektivni potencijal za narednu/naredne godine. Ukoliko se mera ne sprovede, infektivni potencijal će se nadalje povećavati iz godine u godinu, sve dok se ponovo ne ostvare uslovi kao što su se ostvarili ove godine, kada će se obaviti masovna infekcija.

 

Usled masovnih infekcija ove godine, neophodno je sprovesti sinhronizovane mere za cele regione, a ne samo u pojedinim zasadima.

 

Erwinia amylovora – velika slika

 

Comments

There are no comments yet for this post.