Skip to main content

Kraljevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kraljevo > Prilozi > Lisni mineri u zasadima jabuke
Lisni mineri u zasadima jabuke

Na području delovanja RC Kraljevo zasadi jabuke se nalaze u fazi od drugo opadanje plodova do faze prečnik ploda do 40 mm, BBCH 73-74.

 

Vizuelnim pregledom jabuke, sorta Ajdared, u pojedinim zasadima je registrovano prisustvo simptoma oštećenja na listu usled prisustva lisnim minera voćaka, i to: minera tačkastih mina (Lithocoletis blancardella) i minera zmijolikih mina (Lyonetia clerkella).

 

 

Mina L.blancardella                  Mina L.clerkella

 

Lisni mineri su rasprostranjeni svuda gde se jabuka gaji. Poslednjih godina oni se ubrajaju u ekonomski značajne štetočine jabuke.

Zajedničko za lisne minere je to da njihove larve miniraju list jabuke i da se njihovo razviće odigrava u parenhimu, ispod epidermisa lista.

Larve prave različite oblike mina, što je specifično za svaku vrstu. Tako se na osnovu oblika mina lako može odrediti o kojoj vrsti je reč.

 

Miner tačkastih mina (Lithocoletes blancardella) ima 4 generacije godišnje. Prezimljava lutka u mini  opalog  lišća. Ženka polaže jaja pojedinačno na naličje lista. Nakon piljenja larve se ubušuju ispod epidermisa i hrane se sokovima. Starije larve se hrane parenhimom lista. Mine su izduženo-ovalne, žućkaste boje sa česticama izmeta u sredini. Mine se najčešće nalaze između sprovodnih sudova, koje larve ne oštećuju, pa tako veći deo lista ostaje zelen. Lutka se obrazuje u mini.

 

Miner zmijolikih mina (Lyonetia clerkella) ima 3 generacije godišnje. Prezimljava imago na skrovitim mestima. Ženka legalicom pravi zareze na naličju lista i ubacuje jaje ispod epidermisa. Minu buši larva, najčešće od  središnjeg  nerva po celoj liski. Hodnici mine se vrlo retko ukrštaju jer larve traže neoštećeno tkivo za ishranu. Odrasla larva prelazi na drugi list gde na naličju opreda kokon.

 

Lisni mineri stvaranjem mina smanjuju asimilacionu površinu.  Usled jakog napada može se javiti niz štetnih posledica, kao što su: defolijacija, iscrpljivanje biljke, podložnost pojavi drugih štetočina i patogena, slab prirast, izmrzavanje, smanjenje rodnosti i u narednim godinama, slab kvalitet plodova pa čak i sušenje biljke.

Suzbijanje lisnih minera je vrlo otežano zbog njihovog skrivenog načina života.

Obradom zemljišta u voćnjaku, kao i sakupljanjem i uništavanjem opalog lišća u znatnoj meri se smanjuje brojnost minera koji prezimljavaju u ili na tlu. Hemijske mere se ogledaju u sprovođenju obaveznog zimskog prskanja koje utiče na minere koji prezimljavaju na stablu. Insekticidi se koriste  pre ubušivanja larvi u lisno tkivo i kada dođe do prekoračenja praga štetnosti, koji iznosi dve mine po listu.

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem štetočina jabuke.

 

Comments

There are no comments yet for this post.