Skip to main content

Kraljevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kraljevo > Prilozi > Zdravstveno stanje useva ozime pšenice
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na području delovanja RC Kraljevo usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od 9 i više stabala vidljivo do faze prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja, BBCH 29-31.

 

velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, lokalitet Samila i Drakčići, registrovano je prisustvo simptoma žuto-mrke pegavosti pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) na 1-3% biljaka.

 

Simptom P.tritici-repentis

 

Na oba lokaliteta, vizuelnim pregledom, registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) u niskoj brojnosti, kao i oštećenja na listu usled dopunske ishrane žitne pijavice (Lema melanopus).

 

 

Lisna vaš                              Oštećenje na listu od L.melanopus

 

RC Kraljevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Comments

There are no comments yet for this post.