Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje useva pšenice
Na području delovanja RC Kikinda, na lokalitetima Banatska Topola, Kikinda i Novi Kneževac usevi pšenice se nalaze u fenofazama od razvoja listova do početka bokorenja (BBCH 16-22).
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice, registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.) i simptoma pepelnice (Erysiphe graminis) dok simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) nisu registrovani.
 
Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:
 

Lokalitet

Sorta

Faza

BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

( Erysiphe graminis )

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

( Septoria tritici )

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

( Puccinia spp.)

Kikinda

Tenor

BBCH 16-17

9

0

6

Banatska

Topola

Simonida

BBCH 22

13

0

10

Novi Kneževac

NS 40S

BBCH 16-18  

2

0

2

 
 
 
 
 
U odnosu na prošli pregled koji je sproveden krajem novembra meseca (pogledaj prilog od 27.11.), registrovano je povećanje broja zaraženih biljaka sa simptomima rđe i pepelnice žita. Vremenski uslovi u predhodnom periodu povoljno su uticali na razvoj navedenih patogena.
 
Primena hemijskih mera se za sada ne preporučuje, a RC Kikinda nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u usevima pšenice.
Zdravstveno stanje useva pšenice
Na području delovanja RC Kikinda, vizuelnim pregledom ozime pšenice na lokalitetima Kikinda, Banatska Topola i Novi Kneževac usevi se nalaze u fenofazama razvoja listova; od dva do pet listova razvijeno (BBCH 12-15).
 
Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) i simptoma rđe (Puccinia spp.), dok simptomi sive pegavosti lista (Septoria tritici) nisu registrovani.
 
Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:
 

Lokalitet

Sorta

Faza

BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

( Erysiphe graminis )

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

( Septoria tritici )

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

( Puccinia spp.)

Kikinda

Tenor

BBCH 12-13

2

0

1

Banatska

Topola

Simonida

BBCH 14

0

0

4

Novi Kneževac

NS 40S

BBCH 12-13  

0

0

0

 
 
 
 
 
Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja navedenih patogena.
 
Vizuelnim pregledom useva, na pojedinim parcelama, registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae). U cilju suzbijanja navedenih štetočina, RC Kikinda dao je preporuku 24.10. (vidi preporuku).
 
Na pojedinim parcelama primećena je aktivnost poljskih glodara (Apodemus sylvaticus -poljski miš).
Proizvođačima se preporučuje pregled parcela i ukoliko se ustanovi preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se primena rodenticida (a.m.cink-fosfid; a.m. bromadiolon gotovi mamci).
Prilikom primene mamaka i postavljanja u rupe, obavezno je njihovo zatrpavanje kako ne bi došlo do trovanja divljači.
 
Šturost klasova pšenice (Fusarium graminearum)
Na području delovanja RC Kikinda, usevi pšenice se nalaze u fenofazi od zrno mlečno, srednja mlečna zrelost do faze kasna mlečna zrelost (BBCH 75-77).
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice na više lokaliteta, registrovani su simptomi šturosti klasa pšenice (Fusarium graminearum), a procenat zaraženih klasova se kreće od 5 do 50%.
 
Simptomi koje prouzrokuje gljiva Fusarium graminearum registrovani su kako na parcelama gde nisu u periodu cvetanja pšenice sprovedene hemijske mere zaštite tako i na parcelama gde jesu ali u manjem intenzitetu. Značajan faktor u pojavi simptoma ima i osetljivost gajene sorte prema patogenu kao i sprovedene agrotehničke mere. Tokom perioda klasanja i cvetanja pšenice tokom ove sezone često su padale kiše koje su stvarale izuzetno povoljne uslove za razvoj ovog oboljenja.
 
Simptomi na klasu se registruju u vidu belih klasova sa šturim zrnima, a na klasovima se formira crvenkasta prevlaka od micelije gljive.
Pored gubitka prinosa, gljiva ima sposobnost sinteze mikotoksina koji su štetni po zdravlje  ljudi i životinja.
 
 
 
Zdravstveno stanje useva pšenice
Na području delovanja RC Kikinda, usevi pšenice nalaze se u različitim fenofaza razvoja od prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja do faze drugo kolence najmanje 2 cm iznad prvog kolenca (BBCH 31-32).
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 10 % biljaka, na prizemnom delu stabla.
Prisustvo simptoma sive pegavosti lista (Septoria tritici) i rđe (Puccinia spp.) nije registrovano.
 
 
 
 
Na nekoliko lokaliteta registrovano je prisustvo imaga, jaja i larvi žitne pijavice (Lema melanopus). Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje od 0,5 do 1 larva po biljci pomenute štetočine primena nekog od registrovanih insekticida :
  • Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,1-0,12 l/ha ili
  • Decis 2,5 EC; Futocis EC 2,5; Konfuzija  (a.m. deltametrin ) 0,2-0,3 l/ha

velika slika

Zdravstveno stanje useva pšenice

Na području delovanja RC Kikinda, usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od bokorenja do faze prvo kolence najmanje 1cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 27-31).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 2 do 6% biljaka. Takođe, registrovana su i položena jaja žitne pijavice (Lema melanopus).

 

 Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza

BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

( Erysiphe graminis )

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

( Septoria tritici )

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

( Puccinia spp.)

Kikinda

Avenue

30 -31

0

6

0

Banatska

Topola

Solehio

30

0

2

0

Mokrin

Ingenio

27

0

2

0

Bašaid

NS 40 S

30

0

0

0

 

Hemijske mere zaštite za sada se ne preporučuju,a RC Kikinda nastavlje sa praćenjem zdravstvenog stanje useva ozime pšenice.

  

velika slika

velika slika

Zdravstveno stanje useva pšenice

Na području delovanja RC Kikinda, usevi ozime pšenice nalaze se u fenofazi bokorenja; od tri do sedam stabala vidljivo (BBCH 23-27).

 

Rezultati vizuelnih pregleda ozime pšenice prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza

BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

(Erysiphe graminis)

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

(Septoria tritici)

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

(Puccinia spp.)

Kikinda

Avenue

BBCH 26-27

0

4

0

Banatska

Topola

Solehio

BBCH 24

0

0

0

Mokrin

Ingenio

BBCH 23-24

0

2

0

Bašaid

NS 40 S

BBCH 23-24

0

0

0

 

U odnosu na prethodni pregled, utvrđeno je da je došlo do manjeg povećanja broja zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici).

Simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia spp.) nisu registrovani prilikom pregleda useva.

Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju, a RC Kikinda nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima ozime pšenice.

 

  

velika slika                                        velika slika

  

Pojava žitne pijavice

Na području delovanja RC Kikinda, u usevu pšenice registrovano je prisustvo žitne pijavice (Lema melanopus).

 

Sa porastom temperature možemo očekivati intenzivniju pojavu imaga, početak kopulacije i polaganje jaja žitne pijavice.

 

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju, a RC Kikinda nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

 
Zdravstveno stanje useva pšenice

Na području delovanja RC Kikinda,  u zavisnosti od setve, lokaliteta i primenjenih agrotehničkih mera, usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od 4 lista razvijeno do faze četvrto stablo vidljivo (BBCH 14-24).

 

 

Rezultati vizuelnih pregleda useva ozime pšenice prikazani su u tabeli :

 

Lokalitet

Sorta

Faza

BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

( Erysiphe graminis )

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

( Septoria tritici )

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

( Puccinia spp.)

Kikinda

Avenue

BBCH 23-24

0

3

0

Banatska

Topola

Solehio

BBCH 14-15

0

0

0

Mokrin

Ingenio

BBCH 15

0

0

0

Bašaid

NS 40 S

BBCH 15

0

0

0

 

 

  

velika slika                           velika slika

                  

                          velika slika

RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje useva ozime pšenice.

Zdravstveno stanje useva pšenice

Na području delovanja RC Kikinda usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od 3-4 lista razvijeno do početka bokorenja (BBCH 13-21).

 

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

 

Rezultati pregleda prikazani su u tabeli :

 

Lokalitet

Sorta

 BBCH

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

( Erysiphe graminis )

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

( Septoria tritici )

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

( Puccinia spp.)

Kikinda

Avenue

BBCH 21

0

0

0

Banatska Topola

Solehio

BBCH 13

0

0

0

Mokrin

Ingenio

BBCH 13

0

0

0

Bašaid

NS 40 S

BBCH 14

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
velika slika                                   velika slika
 
  
velika slika                                 velika slika
 

Na pojedinim parcelama registrovane su aktivne rupe od glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus).

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva u cilju utvrđivanja broja aktivnih rupa od glodara. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje se suzbijanje glodara upotrebom registrovanih rodenticida. Za tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja  treba obavezno zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Zdravstveno stanje useva pšenice
Na području delovanja RC Kikindea usevi ozime pšenice se nalaze u fazi 2 lista razvijeno do početak bokorenja (BBCH 12-21) u zavisnosti od vremena setve i primenjenih agrotehničkih mera.
Uslovi bez padavina u toku jeseni uslovili su slabiji porast useva i probleme sa neujednačenim nicanjem na mnogim parcelama.
 
Vizuelnim pregledom useva na području delovanja RC Kikinda, nije registrovano prisustvo simptoma bolesti kao ni prisustvo štetočina na parcelama.
 
RC Kikinda u narednom periodu nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva pšenice.
 
 
 
 
1 - 10 Next