Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Usevi ili zasadi
Moljac paradajza

Na području delovanja RC Kikinda usevi paradajza u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi razvoja lista (BBCH 15-19).

Na postavljenim feromonskim klopkama u plastenicima, lokalitet Kikinda, registrovan je prvi ulov imaga moljca paradajza (Tuta absoluta).

 
Picture
 

Na biljkama paradajza štete pričinjavaju larve koje se hrane svim nadzemnim delovima, napadajući listove, stablo i plodove. Na listovima prave karatkteristične mine hraneći se samo mezofilom ostavljajući epiderrmis netaknut. Plodovi mogu biti napadnuti odmah po formiranju. Biljke paradajza su ugrožene u svim fazama razvoja, od rasada do plodonošenja.

 

U cilju uspešne zaštite od moljca paradajza treba preduzeti sve raspložive mere kontrole:

 

·        Postavljanje feromonskih klopki za utvrđivanje prisustva i praćenje brojnosti populacije;

·        Postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje imaga;

·        Postavljanje mreže protiv insekata na ulaz u plastenike, kao i na otvorima ventilacije;

·        Uništavanje zaraženih biljnih delova (zakidanje  i uništavanje listova sa minama);  

·        Suzbijanje korova u plasteniku i oko plastenika;

·        Biološka kontrola - upotreba predatorskih stenica (Macrolophus pygmaeus, Nesidiocoris tenuis)

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Kikinda nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Moljac paradajza (Tuta absoluta)
Na području delovanja RC Kikinda usevi paradajza u zatvorenom prostoru se nalaze u fenofazi razvijeno devet i više listova na glavnom stablu  (BBCH 19).
 
Na postavljenim feromonskim klopkama u plastenicima registrovan je  prvi ulov moljca paradajza (Tuta absoluta).
 
 
Štete pričinjavaju larve koje se nakon piljenja ubušuju u plodove paradajza, stabljike i listove gde se hrane i prave karakteristične mine. Moljac paradajza može da ima godišnje 10-12 generacija, u zavsinosti od uslova. Štetočina napada biljke paradajza u svim fazama razvoja.
 
Osim postavljanja feromonskih klopki u plastenike radi registrovanja prisustva i praćenja nivoa populacije, preporučuju se sledeće mere kontrole:
 
 
  1. Plodored, adekvatno đubrenje, navodnjavanje
  2. Plodosmena paradajza sa biljkama na kojima se moljac ne razvija, a u plastenicima razmak između dva ciklusa proizvodnje 6-7 nedelja
  3. Postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje imaga
  4. Postavljanje mreže protiv insekata na ulaz plastenika
  5. Uništavanje zaraženih biljnih delova (uništavanje listova i plodova sa minama)
  6. Suzbijanje i uništavanje korovskih biljaka kako unutar plastenika tako i oko plastenika
  7. Biološka kontrola parazitoidima - upotreba predatorske stenice Macrolophus pygmaeus; odrasle jedinke i larve stenice hrane se jajima i larvama moljca paradajza tako što isisavaju njihov sadržaj i uništavaju ih.

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Kikinda nastavlja dalje praćenje moljca paradajza.

Kupusni moljac - Plutella maculipennis
Na lokalitetu Kikinda, pregledom feromonskih klopki u usevu kupusa za jesenju proizvodnju, registrovano je povećanje brojnosti odraslih jedinki V generacije kupusnog moljca  (Plutella maculipennis). Pregledani usev (sorta Bravo) trenutno se nalazi u fazi razvoja BBCH 15 (peti pravi list razvijen).
Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo jaja (indeks 21,25) V generacije i lutki prethodne generacije (2,75) kupusnog moljca, ali još uvek nije registrovano prisustvo larvi, pa se insekticidni tretman zasad ne preporučuje.
 
Picture
 
Picture
 
Picture
 
U narednom periodu očekuje se povećanje brojnosti imaga kupusnog moljca na feromosnkim klopkama, ali i pojava larvi ove štetočine.
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem ove štetočine.
 
 
Tuta absoluta ( moljac paradajza )
Pregledom paradajza u plasteniku na punktu Kikinda, na feromonskim klopkama registrovan je prvi ulov moljca paradajza ( Tuta absoluta ).
 
Moljac paradajza u plasteničkoj proizvodnji može biti veoma opasna štetočina, a štete pričinjava na svim nadzemnim delovima biljaka.
 
Tuta absoluta ima veliki broj generacija u toku godine pa je njeno suzbijanja veoma teško.
RC Kikinda u narednom periodu nastavlja sa praćenjem ove štetočine.
 
  
velika slika                                   velika slika
Pamukova sovica (Helicoverpa armigera)
Na području delovanja RC Kikinda, na lokalitetima Iđoša i Novog Kneževca na feromonskim klopkama prati se brojnost i dinamika leta pamukove sovice (Helicoverpa armigera).
Na lokalitetu Iđoša prve ulove beležimo 02.06. i u dosadašnjem praćenju brojnost uhvaćenih leptira na feromonskoj klopci na ovom lokalitetu je mala.
Na feromonskoj klopci u Novom Kneževcu, u usevu paprike situacija je slična, a prvi ulovi se beleže 26.05. na ovom lokalitetu.
Na svetlosnoj lampi u Kikindi 05.07. brojnost uhvaćenih leptira pamukove sovice bila je 6 uhvaćenih leptira.
Pamukova sovica je polifagna štetočina, velike gubitke nanosi generativnim organima kukuruza, paprike, paradajza, suncokreta, duvana. Štetočina prezimi u stadijumu lutke u zemljištu. Štetne su gusenice koje izgrizaju svilu, vrh klipa kukuruza, hrane se na plodovima paprike i paradajza tako što se uvlače u plodove i oštećuju ih. Na boraniji, pasulju oštećuju mahune.
Za sada se hemijske mere ne preporučuju jer je brojnost položenih jaja mala, ali se proizvođačima preporučuje redovan obilazak parcela pogotovo sa povrćem (paprika, paradjaz).
Velika slika - Helicoverpa armigera
Velika slika - jaje pamukove sovice na paprici
Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)
Na području delovanja RC Kikinda, na lokalitetu Iđoša u usevu krompira registrovana su prva položena jaja krompirove zlatice, larve mlađeg uzrasta i sporadična pojava odraslih insekata.
Proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje useve, posebno listove (naličja) gde mogu utvrditi prisustvo jaja naranđžaste boje,poređane u grupice koje pravi ova štetočina.
 
 
 
Tretman insekticidima uraditi jednim od sledećih preparata:
- Regent 800 WG (a.m.fipronil)    25 g /ha
- Actara  25 WG  (a.m. tiametoksan)  70 g/ha   ili
- Mospilan 20 SG  (a.m. acetamiprid)  0,2 -0,25 kg /ha
U proizvodnji mladog krompira voditi računa o karenci preparata.
Krompir

Na području delovanja RC Kikinda, na punktu Iđoša u usevu krompira registovana pojava krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata).

Detaljnije videti na Portalu u preporukama.