Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Usevi ili zasadi
Pojava cikade Metcalfa pruinosa
Na području delovanja RC Kikinda, vizuelnim pregledom zasada vinove loze na lokalitet Iđoš, registrovano je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa.
 
 
 
Prisustvo cikade utvrđeno je sa naličja listova vinove loze na svega nekoliko procenata čokota. Međutim, značajnije prisustvo cikade je utvrđeno u urbanim sredinama na ukrasnom bilju i šiblju.
 
Polifagna je štetočina i naseljava veoma veliki broj voćnih vrsta, ukrasnih biljaka, vinovu lozu.
 
Cikada ima jednu generaciju godišnje, prezimi u stadijumu jajeta. Ženka polaže jaja pojedinačno ili u nizovima u pupoljke ili pukotine biljke domaćina. Larve  imaju šest larvenih stupnjeva i hrane se  sisanjem sokova i pri tom luče belu voštanu tvorevinu koja podseća na vatu. Sišu sokove iz floema i sprovodnih sudova i hrane se na mestima gde je najjači protok biljnih sokova. Kao posledica ishrane dolazi do iscrpljivanja i slabljenja biljke što se negativno odražava na rast i razvoj.
 
Ukoliko se u zasadima voća i vinogradima registruje prisustvo pomenute štetočine, preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih delova biljaka.
Rutava buba
Na području delovanja RC Kikinda, u zasadima jabučastog i koštičavog voća registrovano je prisustvo imaga rutave bube (Tropinota hirta) na cvetovima maslačka.
 
 
 
Rutava buba ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu imaga. Termofilna je štetočina i izraziti polifag, masovno se javlja povremeno pri višim temperaturama.
Štete pravi imago tako što se hrani generativnim organima, posebno u zasadima voća u fazi cvetanja.
 
S obzirom na najavljeni porast temperatura, u narednom periodu se može očekivati povećana aktivnost ove štetočine. Naročito su ugroženi mladi zasadi gde usled ishrane rutave bube na cvetovima može biti uništen ceo rod.
 
U cilju kontrole i suzbijanja ove štetočine, hemijske mere kontrole se ne preporučuju već samo masovno izlovljavanje.
 
Za tu svrhu koriste se plastične posude bele ili plave boje napunjene vodom u koje se dodaju razni antraktanti kao što su voćni sirup, negro bombone, cimet. Posude se postavljaju gušće po obodima voćnjaka ali i u samim redovima.
 
Primena insekticida u vreme cvetanja voćnih vrsta strogo je zabranjena !
Cikada - Metcalfa pruinosa
Na području delovanja RC Kikinda, registrovano je prisustvo cikade Metcalfa pruinosa na vinovoj lozi.
 
 
 
Ova cikada pripada grupi polifagnih štetočina i naseljava veliki broj voćnih vrsta, vinovu lozu, ukrasno i šumsko drveće.
 
Prezimi u stadijumu jajeta koje ženka polaže u pukotine ili pupoljke biljke hraniteljke i ima jednu generaciju godišnje.
Larve luče belu voštanu tvorevinu koja liči na vatu. Larve i imaga se hrane sisanjem sokova biljaka, a kao posledica ishrane biljka ima slabiji porast. Indirektne štete nastaju usled lučenja medne rose na koju se naseljava gljiva čađavica.
 
Od mera zaštite preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova.
Larve i imaga imaju veoma dobru pokretljivost pa hemijske mere suzbijanja nisu dale zadovoljavajuće rezultate.
Pojava rutave bube

Na području delovanja RC Kikinda zasadi kajsije se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi cvetanja; od prvi cvetovi otvoreni do faze puno cvetanje, 50% cvetova otvoreno (BBCH 59-65).

 
 

U zasadima kajsije registrovana je pojava rutave bube na otvorenim cvetovima (Tropinota hirta).

 

U narednom periodu se očekuje povećanje dnevnih temperatura koje će intenzivirati pojavu ove štetočine.

 

Preporučuje se sprovođenje preventivnih mera kontrole, odnosno izlovljavanje rutave bube postavljanjem lovnih klopki plave ili bele boje, u koje treba sipati vodu i dodati neki voćni sirup, anis, negro bombone ili sredstvo za pranje sudova.

Upotreba insekticida  u fazi cvetanja je zabranjena zakonom, prilikom upotrebe pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i sprovesti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.

 
Azijska voćna mušica 
Na području delovanja RC Kikinda, u lovnim klopkama za praćenje pojave azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) registrovani su prvi ulovi ove štetočine u 2018. godini. Lovne klopke postavljene su na početku vegetativne sezone u zasadima kupine i trešnje.
 
Picture
 
Picture 
 
Iako je brojnost registrovanih adulta u lovnim klopkama niska, veliki potencijal razmnožavanja i invazivnost ove štetočine zahtevaju sprovođenje svih raspoloživih kontrolnih mera.
Azijska voćna mušica ima izraženu testerastu legalicu kojom zaseca pokožicu zdravih i neoštećenih plodova i polaže jaja ispod površine ploda. Ispiljene larve direktne štete uzrokuju ishranom pri čemu oštećeni plodovi podležu napadu patogene (indirektne štete).
Iako je berba plodova sa tankom pokožicom na području delovanja RC Kikinda uglavnom završena (šljiva, malina, kupina, vinova loza), u zasadima u kojima berba i dalje traje poželjno je postaviti što veći broj klopki za masovno izlovljavanje radi smanjenja trenutnih šteta, ali i za redukciju broja adulta za prezimljavanje.
U cilju sprečavanja štete od azijske voćne mušice proizvođačima se preporučuje i sprovođenje sanitarnih mera kao što su:
  • odstranjivanje zaraženih plodova
  • kontrola gajbica i druge opreme
  • higijena ivica parcela - uklanjanje domaćina ove štetočine iz spontane flore (divlja kupina, zova, dženarike)
Nezara viridula (povrtna stenica)
Na području delovanja RC Kikinda, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo povrtne stenice (Nezara viridula) kako na povrtarskim kulturama kao što su paprika, paradajz tako i na ratarskim usevima, kukuruzu i suncokretu.
 
Štete prave larve i imago, sisajući sokove na plodovima i izdancima biljaka. Povrtna stenica je polifagna štetočina, a velike štete prave na plodovima paprike i paradajza kada sisanjem sokova oštećuju zrele plodove koji menjaju boju i gube tržišnu vrednost.
U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje povrtne stenice.
 
U Sistemu PIS-a rađeni su ogledi i preparat Talstar je pokazao dobru efikasnost, pa se za suzbijanje ove štetočine preporučuje primena insekticida Talstar (a.m.bifentrin) u koncentraciji 0,05%. Preparat je registrovan u usevu paradajza i ima karencu 7 dana.
 
 
 
Šimširov plamenac (Cydalima pespectalis)
Na području delovanja RC Kikinda na svetlosnim lovnim lampama registruju se ulovi šimširovog plamenca (Cydalima perspectalis).
 
 
 
Štetne su larve šimširovog plamenca koje se hrane lišćem šimšira koje upredaju u paučinu. Pri jačem napadu izazivaju potpuni golobrst. Ova štetočina važi za jednu od najinvazivnijih u poslednje vreme.
 
Preporučuje se pregled šimšira na prisustvo ove štetočine, a mere kontrole ovog organizma se mogu pogledati na:  Preporuka
 
 
Pojava rutave bube (Tropinota hirta)
Na području delovanja RC Kikinda, u zasadima voća na cvetovima korovskih biljaka registrovana su prva imaga rutave bube (Tropinota hirta).
 
Štete na voću prave odrasle jedinke hraneći se cvetnim organima. Izuetno velike štete mogu pričiniti u mladim zasadima voća gde mogu izgristi skoro sve cvetove. U takvim zasadima preporučuje se postavljanje lovnih klopki za masovno izlovljavanje ove štetočine. U bele ili plave posude, pored vode i par kapi deterdženta neophodno je staviti i neki mirisni atraktant poput voćnog sirupa ili negro bombona.
Hemijske mere zaštite se nikako ne preporučuju zbog zaštite pčela i drugih oprašivača.
 
  
velika slika                                     velika slika
 
Metcalfa pruinosa
Na području delovanja RC Kikinda, redovnim obilaskom zasada šljive na granama je registrovano prisustvo cikade Metcalfa pruinosa.
 
  
        velika slika                            velika slika    
 
         
  
 
        velika slika                             velika slika
 
 
Metcalfa pruinosa je polifagna štetočina i ima jednu generaciju godišnje, a prezimi u stadijumu jajeta.
Štete pričinjava tako što se larve hrane sisajuči sokove iz floema najmlađih biljnih delova i tako iscrpljuju biljku. Obilno luče mednu rosu koja je podloga za razvoj gljive čađavice i nakon toga plodovi gube tržišnu vrednost.
 
U zasadima gde se uoči prisustvo pomenute štetočine preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih delova.
Dudovac ( Hyphantria cunea )
Obilaskom terena na području delovanja RC Kikinda, registrovana je pojava gusenica dudovca (Hyphantria cunea) u zasadima na raznim voćnim vrstama : jabuka, šljiva, višnja, kajsija.
 
U pitanju su pojedinačna stabla gde zaštita nije adekvatno urađena, pa se na vrhovima grana uočavaju zapredeni listovi unutar kojih se vide gusenice dudovca. Gusenice se hrane lišćem, u nekim slučajevima mogu izazvati i potpuni golobrst.
 
Proizvođačima se preporučuje mehaničko odstranjivanje i uništavanje napadnutih grana.
 
 
 
 
 
1 - 10 Next