Skip to main content

Region Zrenjanin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Zrenjanin > Prilozi > Bolesti u usevima suncokreta
Bolesti u usevima suncokreta

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi suncokreta se nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 65-69).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma bolesti.

Simptomi mrke pegavosti suncokreta (Alternaria helianthi) registrovani su uglavnom na starijem lišću, i manjim delom na lisnim drškama. Procenat biljaka sa simptomima pomenutog patogena je registrovan na do 17% biljaka.

 

        Pegavost lista

Mrka pegavost se javlja na svim nadzemnim delovima biljaka u vidu pega koje su različitog oblika i veličine. Spajanjem ovih pega stvaraju se veće nekrotične površine, pa može doći do ranijeg  sušenja i opadanja listova. U povoljnim uslovima za razvoj ovog patogena, može doći do umanjenja prinosa i do 15-20%. 

Tokom pregleda registrovani su i simptomi bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) u vidu guste micelijske prevlake na mestima zaraze. Simptomi su registrovani na stablu na do 5% biljaka, i na glavici na do 8% biljaka.

Simptomi stabljične forme bele truleži najčešće se javljaju na sredini ili gornjoj polovini stabla u vidu pojedinačnih, krupnih nekrotičnih pega, koje su jasno ograničene zdravim tkivom. Zaraženo tkivo se razmekšava i dobija izgled vlažne truleži. Na oštećenom parenhimu registruje se pojava bele micelije i prisustvo sklerocija. Oštećena stabla gube mehaničku čvrstinu i dolazi do poleganja biljaka.

Kod glavične forme pege zahvataju celu glavu, između semenki se obrazuje gusta micelija koja se kasnije pretvara u sklerocije. Pri kraju vegetacije jače zaražena tkiva glavice zajedno sa semenom ispadaju na zemlju, tako da na stablu ostaje samo skelet. Semenjača zaraženog semena nekrotira, semenka u njoj je slabo razvijena, ima neprijatan miris i gorak ukus.

       

       Stabljična forma                  Glavična forma

Ključna mera kontrole navedenih štetnih organizama u usevu suncokreta je plodored. Suncokret ne bi trebao da se gaji najmanje 4 godine na istom mestu. Pored plodoreda, u ostale mere kontrole spadaju agrotehničke mere kao što su rok setve, gustina setve, količina unetih hraniva, setva manje osetljivih hibrida i dr.

Comments

There are no comments yet for this post.