Skip to main content

Region Zrenjanin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Zrenjanin > Prilozi > Tripsi u povrtarskoj proizvodnji
Tripsi u povrtarskoj proizvodnji

Na terenu RC Zrenjanin pregledom plasteničke povrtarske proizvodnje registrovane su sledeće faze razvoja biljaka:

·         Usevi paradajza se nalaze u fazi početka cvetanja, prva cvast: otvoren prvi cvet (BBCH 61),

·         Usevi krastavca – razvijeno sedam pravih listova na glavnom stablu (BBCH 17).

 

  

Faza krastavca           Faza paradajza

 

Vizuelnim pregledom useva  krastavca registrovano je prisustvo larvi tripsa u niskom procentu.

Osim što nanose direktne štete usled sisanja biljnih sokova, tripsi su veoma važni i kao prenosioci virusa u povrtarskim usevima.

Tripsi su naročito značajni kod proizvodnje paprike i paradajza, jer su pojedine vrste vektori veoma destruktivnog virusa - Virusa bronzavosti paradajza.

Sada, u ovom momentu, preporučuje se postavljanje žuto-plavih lepljivih klopki za monitoring prisustva i izlovljavanje tripsa. Veoma je važno na vreme uočiti prvu pojavu ovih štetočina te se preporučuju i redovni vizuelni pregledi biljaka. Posebnu pažnju treba obratiti na prisustvo tripsa u cvetu jer je najštetnija vrsta tripsa u ovim proizvodnjama kalifornijski cvetni trips (Frankliniella occidentalis) koja je i vektor virusa bronzavosti paradajza.

Larva tripsa

Hemijske mere se za sada ne preporučuju , a RC Zrenjanin nastavlja dalje da prati stanje na svom terenu.

Comments

There are no comments yet for this post.