Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Prilozi > Jabukina lisna galica
Jabukina lisna galica

Vizuelnim pregledom zasada jabuke na lokalitetu Jarak, ustanovljeno je prisustvo jabukine lisne galice(Dasineura mali).

 

larve u listu

simptom napada

Štetočina isključivo napada vršne delove letorasta. Ženka polaže jaja na vršne delove i najmlađe listove. Ispiljene larve hraneći se uvijaju listove, na obodu se formiraju crveno žute gale te je onemogućen dalji rast letorasta. Na kraju se vrhovi suše i listovi opadaju. U jednom listu može biti i do 15-ak larvi.

Trenutni nivo prisustva simptoma jabukine lisne galice ne iziskuje dodatne mere kontrole, već se one sprovode zajedno sa suzbijanjem jabukinog smotavca.

Comments

There are no comments yet for this post.