Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Prilozi > Zdravstveno stanje useva uljane repice na terenu RC Sremska Mitrovica
Zdravstveno stanje useva uljane repice na terenu RC Sremska Mitrovica

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi osam listova razvijeno (BBCH 18).

biljka uljane repice sa simptomom suve truleži

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži (Phoma lingam) na starijim ali i na nešto mlađim listovima. Procenat napadnutih biljka je 27%. 

U okviru pega se jasno vide piknidi u kojima se nalaze piknospore koje služe za dalje zaražavanje. Ukoliko dođe do inficiranja stabljike uljane repice, ona se lomi a biljka propada.

Piknidi se održavaju u zemljištu do nekoliko godina, a jedna od preventivnih mera je poštovanje plodoreda i korišćenje zdravog semenskog materijala jer se patogen prenosi i semenom.

Prisustvo štetočina nije uočeno.

RC Sremska Mitrovica nastvalja sa praćenjem bolesti i štetočina u usevima uljane repice.

Comments

There are no comments yet for this post.