Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Prilozi > Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se nalaze se u fenofazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka: ljuspice pupoljaka svetlo obojene, a neki delovi su prekriveni gustim dlačicama (BBCH 03).

Fenofaza Ajdared

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa prezimelog lišća iz voćnjaka, ustanovljena je dozrelost pseudotecija od 12,72%.

Od ukupno pregledanih 55 pseudotecija, u 36 nema formiranih askusa sa askosporama, u 12 je do 25% formiranih askospora, u 5  je od 25% do 50% formiranih askospora i  u 2 je formirano od 51% do 75% askospora.

Velika slika

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Comments

There are no comments yet for this post.