Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Prilozi > Prisustvo krvave vaši (Eriosoma lanigerum) u zasadima jabuka
Prisustvo krvave vaši (Eriosoma lanigerum) u zasadima jabuka

Na terenu RC Sremska Mitrovica, u pojedinim zasadima jabuke, registrovano je prisustvo kolonija krvave vaši (Eriosoma lanigerum).

Kolonija krvave vaši na korenovom vratu

Ova štetočina je naročito prisutna u starijim jabučnjacima, na crvenom sortimentu, kao i na bujnijim podlogama  MM 106 i srednje bujnim podlogama MM 26.

Krvava vaš prezimljava u stadijumu larvi mlađih larvenih stupnjeva, najčešće na korenu napadnutih jabuka. Može da prezimi i u pukotinama kore i ranama nastalih od rezidbe ili nekih drugih faktora. Mlađi larveni stupnjevi krvave vaši mogu da podnesu veoma niske temperature čak i do -27 °C.

Na našem proizvodnom području može razviti od 10 do 15 generacija godišnje. Hrane se sisanjem sokova i u velikoj meri doprinose iznurivanju stabla. Na mestu ishrane formiraju se male gale koje pucaju, a stapanjem više ovakvih gala, dolazi do formiranja velikih otvorenih rana koje su pogodno mesto za razvoj drugih štetnih organizama.

Beskrilne ženke su ovalne, ispupčene, tamno ili svetlije crvenkasto smeđe boje prekrivene belim končastim vlaknima koja im daju izgled vune i na taj način su delimično zaštićene od delovanja insekticida. Toplo i suvo vreme nakon berbe, kao i prestanak upotrebe insekticida u tom periodu, pogoduje razvoju ove štetočine.

U cilju uspešne zaštite jabuke od krvave vaši treba kombinovati hemijske i pomotehničke mere:

1. Primena insekticida za suzbijanje krvave vaši.

2. Promena principa rezidbe kao jedne od osnovnih pomotehničkih mera. Rezovi treba da su minimalni, kako se ne bi stvarale velike rane. Raspored grana treba da je takav da obezbedi prozračnost krune i omogući što bolju pokrivenost biljnih delova depozitom nanetih preparata.

3. Korišćenje optimalne količine vode po jedinici površine kako bi cela biljka, zajedno sa korenovim vratom, bila prekrivena depozitom preparata.

4. Sprečavanje nekontrolisanog rasta grana primenom izbalansiranog  đubrenja. Ukoliko je moguće upotreba regulatora rasta.

5. Prilikom sadnje jabuka treba koristiti manje bujne podloge.

Comments

There are no comments yet for this post.