Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Prilozi > Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na terenu RC Sremska Mitrovica, lokalitet Jarak, usevi ozimog ječma se u zavisnosti od rokova setve, nalaze u fenofazi početak bokorenja: vidljivo prvo sekundarno stablo do treće stablo vidljivo (BBCH 21-23).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres)  na do 3% biljaka.

 
 

Usevi ozime pšenice se, na lokalitetima Sremska Mitrovica i Šašinci, nalaze u fenofazi bokorenja: 2 stablo vidljivo (BBCH 22).

 

Fenofaza razvoja pšenice

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nisu registrovani simptomi bolesti.

Takođe, vizuelnim pregledima useva ozime ječma i pšenice nije uočeno prisustvo biljnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Comments

There are no comments yet for this post.