Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Prilozi > Sprovođenje fitosanitarnih mera u voćnjaku
Sprovođenje fitosanitarnih mera u voćnjaku

Nakon opadanja lišća kod višegodišnjih voćnih zasada, preporučuje se primena jedne od najvažnijih pomotehničkih mera, a to je „zrela“ ili zimska rezidba. Ova mera je veoma važna za regulisanje prinosa voća u narednoj vegetaciji.

Preporuka proizvođačima je da, pre izvođenja rezidbe, izvrše dezinfekciju alata i pribora. Dezinfekcija alata i pribora koji se koriste u rezidbi se može izvršiti potapanjem istog u rastvor varikine ili 5% rastvor bakarnih preparata ili u neki drugi dezinficijens.

Zrelu rezidbu treba iskoristiti za uklanjanje starih, suvih grana, kao i delova biljke koji su u vegetaciji bili zaraženi nekim od fitopatogenih bakterija (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringe pv.syringe) ili gljivica (Nectria galigena). Preporučuje se i uklanjenje mumificiranih plodova koji su mesta prezimljavanja različitih patogena (Monilinia spp.).

Zaražene biljne delove potrebno je odstraniti sa stabla, izneti iz voćnjaka i zapaliti.

 

Stabla kruške inficirane bakterijama

U zasadima jabuke i kruške, koji  su u toku  vegetacije bili zaraženi  gljivom prouzrokovačima čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke  (Venturia inequalis) i čađave krastavosti kruške (Venturia pirina), pretpostavka je da se na opalom lišću nalaze pseudotecije ovih patogena, te treba izvršiti tretman opalog lišća sa 5% rastvorom uree, u cilju razlaganja lišća, a samim tim  i smanjenja infektivnog potencijala ovih patogena u narednoj vegetaciji.

Comments

There are no comments yet for this post.