Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Usevi ili zasadi
Pregled pseudotecija (III nedelja)

Zasadi jabuka se na terenu RC Sremska Mitrovica nalaze u fenofazi lisni pupoljci zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00, sorta Zlatni Delišes) do  fenofaze  početak bubrenja lisnih pupoljaka  (BBCH 01, sorte Ajdared, Greni  Smit, Jonagored).

Pregledom pseudotecija sa opalog lišća, u ovoj nedelji registrovano je prisustvo zrelih askospora patogene gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia  inequalis).

Od  ukupno 72 pregledane pseudotecije u 3 su formirane askospore (kategorija 0-25%), te je procenat dozrelosti 1,04. 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - II nedelja

Zasadi jabuka se, u zavisnosti od sorte, nalaze u različitim fenofazama razvoja pupoljka.

Sorte Ajdared i Greni Smit nalaze se u fazi početak bubrenja lisnih pupoljaka: pupoljci su vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljaka su izdužene sa svetlo obojenim mrljama (BBCH 01).

Sorta Zlatni Delišes nalazi se u fazi lisni pupoljci i zadebljani cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).

 
 
 

Pregledom pseudotecija iz opalog lišća, ustanovljena je dozrelost pseudotecija čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis) od 0,5%.

Od ukupno pregledanih 100 pseudotecija, u 2 su prisutne zrele askospore.

 

Zrele askospore Venturia inaequalis

 

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija V.inaequalis - I nedelja!
Jabuka se na terenu RC Sremska Mitrovica nalazi u fenofazi mirovanja vegetacije (BBCH 00).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia ianequalis) iz prezimelog lišća, ustanovljena je dozrelost pseudotecija od 0%.
 
 
U pojedinim pseudotecijama počeo je proces formiranja askusa.
 
RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija V.inaegualis.
 
Lisna pegavost kruške
Na terenu RC Sremska Mitrovica, u pojedinim zasadima kruške, naročito na osetljivom sortimentu i u zasadima gde nije vršena intenzivna zaštita od prouzrokovača čađave krastavosti, prisutni su simptomi lisne pegavosti kruške (Mycosphaerella pyri).
 
simptom lisne pegavosti
 
Patogen prezimljava u peritecijama  u opalom lišću, početkom proleća iz peritecija se oslobađaju askospore koje u kišnim uslovima klijaju na površini biljnog tkiva i vrše primarne infekcije. U okviru zaraženog tkiva, nakon 14 dana formiraju se piknidi sa piknosporama koje utiču na sekundarno širenje zaraze u toku vegetacije. 
Kao posledica infekcije nastaju sivkaste pege sa ljubičastim oreolom a u okviru pega se formiraju piknidi.
Spajanjem pega nastaju veće nekrotične površine, kod jačih infekcija može doći do rane defolijacije, nemogućnosti sazrevanja letorasta te se povećava i opasnost od izmrzavanja.
 
U zasadima gde su prisutni simptomi ovog patogena u jačem intenzitetu (Čalma i okolina), preporučuje se tretman opalog lišća petopostotnim rastvorom uree kako bi se inicirala intenzivnija degradacija lišća i na taj način smanjio infektivni potencijal patogena.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuka se nalaze u fenofazi prečnik ploda do 40mm (BBCH 74).
 
 
Ispražnjenost pseudotecija, prourokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) je dostigla 100%. Završen je period primarnih infekcija.
 
Pojava larvi Scaphoideus titanus
Na terenu RC Sremska Mitrovica većina sorata vinove loze se nalazi u fenofazi BBCH 57-61 (cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni - do početak cvetanja).
 
Pregledom zasada uočeno je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme Flavescens doree (zlatasto žutilo vinove loze). 
 
 
Hemijski tretman se za sada ne preporučuje, jer tek larve trećeg stupnja razvoja su sposobne da prenesu iitoplazmu.
RC Sremska Mitrovica, nastavlja sa praćem aktivnosti cikade.
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis
Zasadi jabuka se na terenu RC Sremska Mitrovica nalaze u fenofazi prečnik ploda je do 40mm, plodovi su uspravni - T-faza (BBCH 74).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija, iz prezimelog lišća jabuke, ustanovljena je dozrelost od 100%.
 
Ispražnjenost pseudotecija, prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuka (Venturia inaequalis) za ovu nedelju iznosi 96,25%.
 
RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Jabuka se na terenu RC Sremska Mitrovica, nalazi u različitim fenofazama razvoja; od fenofaze plodovi dostigli dimenziju do 20 mm do fenofaze drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

Ovonedeljnim pregledom psedotecija iz prezimelog lišća jabuke utvrđena je dozrelost od 100%.

Ispažnjenost pseudotecija, prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iznosi 89%

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem pseudotecija ovog patogena.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriju RC Sremska Mitrovica, jabuka se nalazi u fenofazi razvoja ploda, plodovi dostigli dimezije  do 20 mm (BBCH 72).
 
Ovonedeljnim pregledom pseudotecija prourokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iz prezimelog lišća jabuke, ustanovljena je dozrelost pseudotecija od 100% dok je ispražnjenost pseudotecija 75%.
 
    Ispražnjena pseudotecija
 
RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem pseudotecija ovog patogena.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Na lokalitetu Divoš, jabuke se u zavisnosti od sortimenta nalaze u različitim fenofazama razvoja ploda: od plodovi dostigli veličinu 10mm do faze plodovi dostigli dimenziju 20mm (BBCH 71-72).
 
Mikroskopskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) iz prezimelog lišća, ustanovljena je dozrelost pseudotecija od 94%, dok je ispražnjenost 54%
 
 
 
RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
1 - 10 Next